Sosyalist Dergi: 29 |  Diğer Yazarlarımız |
Özgür Tartışmaya Evet / Kenan Sancar

AKP iktidarının öncülüğünde bütün egemen güçlerin bir kez daha estirdiği şovenizmi daha iyi değerlendirme gayretiyle sorunun tarihçesine göz atarken, Atılım dergisinin 1974 Şubat sayısında "Kürt Sorunu" başlıklı yazıyı okudum. Yazı öylesine güncel ki, hiç olmazsa bazı bölümlerini tekrarlamakta yarar görüyorum:

"Kürt halkı anayasal haklarını kullanmak, ulusal varlığını korumak, demokratik hak ve istemlerini gerçekleştirmek olanağından yoksundur. Kendi dilinde okuma yazma, kültürünü geliştirme, devlet dairelerinde konuşma, yayın yapma hakkı yoktur."

Bu saptamadan yola çıkan yazı, "Kürt halkına tam demokratik, eşit anayasal haklar tanınmasını, kendi dilinde okuma yazma, kültürünü geliştirme olanaklarının sağlanmasını" istiyor ve Türkiye Komünist Partisi'nin "öteden beri Kürt halkına karşı uygulanan baskı, terör ve özümseme politikasına kesinlikle son verilmesi için" mücadele ettiğini vurguluyor.

Kürt halkının demokratik haklarını, anayasal isteklerini yerine getirme mücadelesi ile bağımsız, demokratik, barışsever bir Türkiye uğrundaki, gerçek bir halk hükümeti uğrundaki mücadelenin sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten yazı, Türk, Kürt, bütün ilerici güçlerin omuz omuza vermesinin zorunlu olduğunu açıklıyor.

"Ayırıcılık yalnız düşmanın işine yarar" uyarısında bulunan yazı, burjuvazinin yıllardır aşağılama ve terör politikasıyla memleketi parçalama faaliyeti yürüttüğüne işaret ederken, Kürt halkının demokratik ve anayasal haklarını savunmanın, memleketin birliğini sağlama amacına da hizmet edeceğini belirtiyor.

36 yıl önce dile getirilen bu görüşler, kanımca, bugüne de ışık tutuyor. Şovenizmi reddetmeli, eşitlik ve özgürlük temelinde halkların birliğini sağlamak için özgür tartışmaya evet demeliyiz. 
Yazarın Diğer Yazıları
 Can Çekişen Kapitalizm ve Düzenbaz Maliyeciler - Ozan Gökbakar
 NATO Emperyalizmin Zulüm Aygıtıdır* - James Petras
 Sınıf Mücadelesinden Bir Kesit - Ali Kaplan
 Rusya Sosyal Demokratlarının Görevleri - V. İ. Lenin
 TKP'nin Tarihsel İsim Hakkı - Sadık Varer
 Yolcu - Hasan Hüseyin Korkmazgil
 İktidar İkiliği Üzerine / V. İ. Lenin
 Özellikle Kendiliğinden, (Sınıf) Bilinçli Değil! / Anna İoannatou
 Sendikalara Yaklaşımda Kafa Karışıklığı / İbrahim Akseloğlu
 Kavramlarla Kapitalizm ve İktisat-3 / Özcan Solmazer
 Yeni Dünya Düzeni, Küreselleşme ve İdeolojik Görev / Bahattin Seven
 İran Tudeh Partisi'nin Kısa Tarihçesi I / M. Umidvar
 Devrimin Öğrettikleri / V. İ. Lenin
 Osman Can, Nabi Yağcı, Orhan Gazi Ertekin / Deniz Gönül
 Ulusal Gelir Kime Aittir / Ozan Gökbakar