Sosyalist Dergi: 29 |  ÜRÜN |
Şiir: Gerileyen Türkiye Yahut Adnan Menderes’e Öğütler

Nev York Tayms gazetesi 29 Aralık 1954 tarihli sayısında “Türkiye Geriliyor” başlıklı bir başyazı yayımladı. Bu başyazıda şöyle satırlar var : “O –Adnan Menderes– basın hürriyetini yok ediyor... Basında kendisini tenkit edenleri hapse atıyor... Siyasi muhalefeti eziyor... Menderes işçilere grev hakkını tanıyacağını vaadetmişti... Halbuki en kısa grevler için işçileri takip ediyor...”

Ben, Nâzım Hikmet, Nev York Tayms gazetesinin satırları arasında kalan yazıları da okudum. Bu satırların arasındaki satırları aynen aşağıya geçiriyorum.


Gerileyen Türkiye Yahut Adnan Menderes’e Öğütler

Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes.

Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.

İlle de asıp kesmek geliyorsa içinden

Ezmekte devâm et Barışçılar’ı, ama sen

Meselâ Yalçın’ı da tıkıyorsun deliğe 1

İhtiyarcık sana azıcık cilve yaptı diye,

Git, koş, elini öp, af dile, yüzünü güldür,

O, yalnız altın kafeslerde öten bülbüldür.

O, matbaalar yıktırıp kitaplar yaktıran 2,

O, büyük demokrat, O, hürriyetçi kahraman,

Moskova’yı atomlayalım diyen insancı...

Kendine acımazsan bize bir parça acı.

A be Adnan Menderes, böyle bir dal kesilmez,

Böyle şaşkınlıkların sonu da iyi gelmez...

Şu muhalefetle de alıp veremediğin ne?

Niye öyle hışımla yürüyorsun üstüne?


Kore’ye asker gönderdin de “Hayır” mı dedi?

“Kan aktı hesabı sorulmalıdır!” mı dedi?

Orduyu emrimize verdin, ses çıkardı mı?

“Olmaz olsun” mu dedi Amerikan yardımı?

Feryat mı etti “İstiklâl elden gitti” diye?

Zavallı, sımsıkı sarılmış demokrasiye :

“Başvekil merasimsiz karşılanmalı” diyor. 3

Bir de bazan coşarak “Hayat pahalı” diyor.

Bu aksoylu muhalefeti ezilir görmek

Türkün Batılı dostlarını pek üzüyor pek. 4

Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes.

Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.

Hani, her işte bizden örnek alacaktın ya?

Hürriyet nizamına sâdık kalacaktın ya?

Vaadettin tanımadın işçinin grev hakkını.

O hakkı bizim tanıdığımız gibi tanı.

Elli istiyorlarsa ateş aç, sonra beş ver.

Ama ufak tefek grevlerde anlayış göster.

Sendika liderlerinizin birçoğu zaten

bizde olduğu gibi emir alır polisten.

Niye telaşlanıp kaybedersin vekarını?

Hem de kırarsın liderlerin itibarını?

Şaşkınlığın  bu kadarına doğrusu ya pes,

Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.

Senin bindiğin dallar ve bindiğimiz dallar,

Unutma bu dallardan başka asıl ağaç var,

öfkeyle homurdanan yarı çıplak, yarı aç,

bizi silkip atmaya fırsat kollıyan ağaç...

1955

1...Adnan Menderes tevkif ettiği gazeteciler arasında Hüseyin Cahit Yalçın’ı da hapise attı.

2...1945 yılında Tan gazetesi başta olmak üzere birçok gazete, dergi matbaası yıkılıp yağma edilmiş, meydanlarda kitaplar yakılmıştı. Bu faşist sürülerine “İleri” emrini Yalçın vermişti.

3...Burjuva muhalefet gazeteleri ve partileri, Adnan Menderes’e İstanbul’a filan gelip gidişlerinde merasim yapılmasına itiraz ediyorlar.

4...Nev York Tayms yazısını şöyle bitiriyor: “Bu durum Türkiye’nin Batıdaki dostlarını kederlendirmektedir.” 
Yazarın Diğer Yazıları
 Cengiz Çandar’ın Yeni Hedefi
 Yanlış Tarih, Yanlış Politika
 Ordu ve AKP
 Hesap Vakti
 Akıl Tutulması
 Tarih Hızlanıyor
 Merhaba
 Gündemden
 Haydi, Devrimci Dayanışmamızı Göstermeye
 Libya Gündeminden
 1 Mayıs Gündemi
 Seçimden Önce
 12 Haziran 2011 Seçiminde Tutumumuz
 12 Haziran 2011 Seçim Sonuçları
 Seçimden Sonra

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS