10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 2 Ekim 1989 10 Eylülden

10 Eylülden

Değerli Dostlar,

Dergimizin ilk sayısına gösterdiğiniz ilgi güç kaynağımız oldu. Bu ilgi öncelikle dergimizi "arama" kararlılığı gösteren okurlarımızda kendini belli etti. Çünkü gerçekten de 10 Eylül günü dergimizin bayilerin önemli bir bölümünde bulunmaması ısrarlı bir "arama"yı gerektirdi.

Bu durum önümüzdeki sayılarda da kolay kolay çözülemeyecek bir dağıtım sorunu. Bunun aşılmasında okurlarımızın dolaysız katkıları belirleyici olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki arkadaşlarımızın dağıtımda bizlere yardımcı olacaklarına ve sorumluluk üstleneceklerine inanıyoruz.

Dergimizin 2. sayısı henüz eleştiri ve önerilerin bize ulaşmasından önce yayına hazırlandı. Gerek biçime gerekse içeriğe ilişkin öneri ve eleştirilerin yazılıp gönderilmesinin çok gecikmeyeceğini düşünüyoruz. Bunların yanısıra dostlarımızın dergide yayınlanmasını istedikleri yazıların ve bizlere iletmek istedikleri konuların da postamızdan eksik olmayacağını düşünüyoruz. 10 Eylül'ün böylece kollektif aklımızın ürünü haline gelebileceğine inanıyoruz. 16 Eylül Cumartesi günü dergimizin bürosunda bir bölüm dostumuzla birlikteydik.

Gelebilenler de gelemeyenler de sağolsun, ulaşamadıklarımızdan özür diliyoruz.