10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 9-10: Temmuz Ağustos 1990

Yazı yazar sayfa no
10 Eylül'den 2
Ayın yorumu "Yaratıcı Politika" 3-4
Haydi, Gülay Beceren’le dayanışmaya 5
1 Mayıs coşkuyla kutlandı 5-6
TBKP yasallaştı 7
Beşikçi'ye özgürlük 8
Takrir-i sükûn kararnamelerine hayır! Çetin Özek 9-12
Paralı üniversiteye geçit yok 13
Akif serbest Deniz Özgür 13
Osmaniye'de dayanışma gecesi 13
Filistin'de yine katliam 13
Doğu Almanya kapitalizme geçiyor 14
SBKP'nin 28. kongresi 15
Kremlin'de itirafçılar 16-17
Nikaragua'da ABD komplosu 18
Gözlem ve öneriler İsmail Kaplan 19-21
Yaşasın 15-16 Haziran direnişi! 22
İşçi sınıfı Kemal Türkler'i unutmayacak 23
Bin dokuz yüz seksen dokuz Paul M. Sweezy 24-25
“Marksizm ve Günümüz Dünyası” üzerine tezler/tartışmalar Temel Demirer 26-37
Memurların grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı için eylemi genişliyor 37
Tarsus'ta 2. "Gençlik Günleri" düzenlendi 38
Duraksayana Bertolt Brecht 39
Sürü Destansı bir Yılmaz Güney filmi Uğur Pişmanlık 40-41
Müzik dünyası Ünol Büyükgönenç'le söyleşi Fidan Turhan 42-43
Kitap: Dostoyevski'nin gözüyle aydınla ve batılılaşma sorunu Puşkin üzerine konuşma Muhsin Selem 44-45
Gözlemler ... Deyinmeler... Deneyimler... 46-51
Nazım aramızda 52-53
Tarihten günümüze: Takrir-i Sükûn kanunu üzerine 54-55
Postamızdan 54-55