10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 9-10 Temmuz Ağustos 1990 Postamızdan

Postamızdan

Sayın 10. Eylül dergisi yöneticileri...

Uzun zamandan beri Anadolu’nun ücra bir köşesinde (KÜTAHYA’DA) bakiye kalan cezamı çekmede iken oranın şartlarının olumsuz olması ve benim dışımda siyasi mahkûm olmaması nedeniyle 28 Mart 1990 günü BARTIN Cezaevine getirildim.

Kütahya'da bulunduğum süre içerisinde hiç bir dergi, broşür v.s. verilmediği için tüm siyasi gelişmelerden yeteri kadar haberdar olamamanın sancısını çekmekteyim.

Bartın Cezaevine geldiğimde adeta ekmek, su gibi bütün dergilere sarıldım. Bu esnada bir dostumun vasıtasıyla 10 Eylül dergisi elime geçti. O güne kadar sadece günlük gazetelerde adını duymuştum.

Geçmişimiz aynı kökene dayandığı için derginizin bugüne kadar olan sayılanın bir çırpıda okudum. Derginin içeriğini oldukça olumlu buluyorum, birçok konuda aydınlanmama yardımcı oluyor.

Bu nedenle bundan böyle derginizin görüş ve düşüncelerinden azami ölçüde yararlanmak istiyorum. Adıma 10 Eylül dergisini göndermenizi rica ediyorum.

Sevgiyle-Dostlukla
Sabit Köktaş
9. Nisan 1990
Bartın Cezaevi. PK. 83 A 3 Koğuşu

Sayın Ali Saim Tekin,

Sizin sahibi olduğunuz "10 Eylül" dergisini düzenli olmasa da okumaya çalışıyorum. Derginize abone olamadığım için tüm sayılarını okuyamadım. Uzun yıllar içerde olmamdan dolayı artık kültürel gereksinmelerimi karşılayamıyorum.

Politik görüşlerime gelince; TBKP'nin düşüncelerini benimseyen bir kişiyim. Ama sizlerle aynı gelenekten gelen birisi olduğum için, sizin düşüncelerinize büyük önem vermekteyim. Günümüzde marksizmin kendi sorunlarının kendi içinde belirli mutabakatlar çerçevesinde çözüleceğine inanıyorum. Bu anlamda bazı konularda farklı düşüncelere sahip olmamız çok ters bir olay değil. Sizin çevrenizde de düşüncelerine büyük değer verdiğim ve düşüncelerinden istifade edebileceğim çok değerli dostlarım olduğuna inanıyorum. Bu kısa mektupla sizlere merhaba demek istedim "10 EYLÜL"ü çıkaran tüm dostlara selamlar.

Ali Yıldız
E Tipi Cezaevi K. 18 NAZİLLİ

10 Eylül'e geç kalmış bir merhaba
"güzel günler göreceğiz çocuklar..."

Türkiye işçi sınıfının vefalı evlâtları sınıfın temel yol göstericisi olan marksçı-leninci düşünceler doğrultusunda yürümekten vazgeçmemişlerdir.

Sosyalist Avrupa'da çatırdayan sosyalizm düşmanlarının sandığı gibi sosyalizmin kendisi değil, bürokrasi ve hantallıktır, statüko'dur. Sosyalizmin sosyal tabanı varlığını yitirmemiş, temel genişlemiştir. Üstelik sosyalist Avrupa'daki hareketler kapitalist Avrupa'ya sıçramakta, hepimize yeni umutlar vermektedir.

Günümüzde komünistler her türlü burjuva hastalıktan kurtulmanın sancısını yaşamaktadır.

10 Eylül, devrimci Marksçılığı bayrak edinen tüm sosyalistlerle birlikte ülkemizin demokrasi, sosyalizm ve barış savaşımına kendi özgün katkısını yapabilmelidir.

Bu yönde, 10 Eylül, teorik, politik, ekonomik bakımlardan desteklenmeli, derginin yazı renkliliği, biçim yapısı zenginleşmelidir.

Okunulup etkilenilecek bir dergi yaratmalıyız. Düşüncelerimiz doğru ve sağlamsa ürünlerimiz de ona uygun olmalıdır.

Bu kısa mektubum sizi selâmlamak amacını taşıyor.

Yeniden bilinçlenme-yeniden atılım yıllarını yaşayan tüm sosyalistlere selâm!

Not: Yazılarımın devamı gelecek.

Orhan Kemal Su


10 Eylül Çalışanlarına...

Bazıları istemedikleri sesleri susturmak istiyorlar. Dağlardan esen özgürlük rüzgarlarını durdurmak istiyorlar. Özgür düşünceyi hapsetmek, dürüst vicdanları susturmak, gören gözleri kör, işiten kulakları sağır etmek istiyorlar.

Bunu yapabilirler mi? Gerçek bayramların muştusunu görmezden gelebilirler mi? Dünyanın dönmesini durdurabilirler mi?...

Geleneklerin bir parçası olan bu günde size merhaba derken, gözlerden ırak tutulmak istenen, üstü örtülmek, gizlenmek istenen karşı konulmaz gerçekleri sergilemeniz dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Aydın E Tipi Cezaevi
15. Koğuş Adına
Metin Uluca