10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 6: Şubat 1990

Yazı yazar sayfa no
10 Eylül'den 2
1990’lara girerken 3-4
8’lerin yurtdışındaki sosyalistlere çağrısı ile düzenlenen Bocholt’taki birlik tartışmalarından kesitler Temel Demirer 5-9
İstanbul Barosu Başkanlığı’na Baro Han Beyoğlu/İST Orhan İyiler 10
Akif’i yaşatalım 11-12
Tüm Korotiçlere açık mektup Mahmut Dikerdem 13-18
Kuzeylilerin Pyrruhus Zaferi ya da İtalyan Dışişleri Bakanına genişletilmiş açık mektup Orhan İyiler 19-24
TBKP Merkez Komitesi’ne açık sesleniş 25-32
Propaganda yasağı özünde düşünce özgürlüğü yasağıdır Ali Saim Tekin 33-36
Belediye işçileri yeni bir savaşımın başında Kazım Yıldır 37-38
1990’larda ABD Emperyalizmi Paul M. Sweezy 39-44
1987-1988 yılları arasındaki grev hareketi üzerine bir araştırma Sermaye’nin kalelerinde sınıf savaşları Kurt Schumacher 45-48
1990’lara girerken ülkemiz kadın hareketi ve görevler 3 Emel Aslan, Hülya Gülbahar 49-55
Cumhuriyet Türkiye’sinde felsefe ve son on beş yılı 58-62
Hangi yolda yürüyeceğiz Armağan Barışgül 62-63