10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 4: Aralık 1989

Yazı yazar sayfa no
10 Eylülden 2
Ayın yorumu 3-4
El Salvador halkı devrime yürüyor. 5-6
Dolores İbarruri (La Pasionaria) öldü 6
İnsanlık tarihinde yıldızın parlamadığı anlar Osman Yücel, Erhan Can 7-15
İşçi sınıfının tarihsel misyonu temelinde strateji ve taktikler Fahrettin Ozan 16-20
Sendikal harekette sorunlar ve yaklaşımlar Kemal Savaş 21-24
Türkiye'de insan hakları var mı? Kamil Muti 25-26
İnsan hakları insani toplumun ürünü olacaktır. Erden Akbulut 27-33
Bilimsel-teknolojik devrim işçi sınıfının rolünü azaltıyor mu? Timur Timofeyef 34-35
Çağdaş Amerikan kapitalizmi ve işçi sınıfı Victor Perlo 36-40
Yeniden yapılanma ve işçi sınıfı Joyce Kolko 41-43
Çözüm özelleştirme değil, kendi teknolojimizi üretme Mehmet Uğur 44-46
1990'lara girerken ülkemiz kadın hareketi ve görevler (2) Emel Aslan, Hülya Gülbahar 47-53
Şiir 54-55
İstanbul'da Komünist ve Amele Harekâtı; Ethem Nejat Yoldaş'ın Nutku 56-58
Gözlemler, değinmeler, deneyimler 59-61
Postamızdan 62-63