10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 4 Aralık 1989 El Salvador halkı devrime yürüyor

El Salvador halkı devrime yürüyor

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne bağlı gerilla birlikleri, on yıldan beri süren iç savaşın en kapsamlı taarruzunu da gerçekleştirerek başkent San Salvador'un önemli semtlerini ele geçirdiler. Gerilla birlikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da hücum düzenlediler.

Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkomutanı Joaguin Villalobos, gerilla radyosu Venceremos'ta 11 Kasım 1989'da bir konuşma yaparak halka genel ayaklanma çağrısında bulundu. Villalobos, gerilla kuvvetlerinin denetiminde bulunan destek bölgelerinin tam anlamıyla kurtarılmış bölgeler haline getirilmesini ve halk hükümetinin kurulmasını istedi.

Bilindiği gibi geçen Eylül ayının ortalarında, oligarşi hükümetinin temsilcileri ile Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin temsilcileri arasında "iç savaşa son verme" konusunda görüşmelere yeniden başlanmıştı. Meksiko'da yapılan görüşmelerden sonra Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi tek yanlı olarak onbir günlük bir ateşkes ilan etmişti. Amerikan uzmanlarınının yönetiminde düşük yoğunluklu savaş doktrinini uygulayan oligarşi devrimcilerin bu iyiniyet girişimine El Salvador İşçi Sendikaları Merkezi'ni havaya uçurarak karşılık verdi. Binada bulunan sendika yöneticilerinin ve işçilerin ölümüne yol açan bu alçakça eylem ülke çapında yoğun tepkilere yol açtı. Bu katliamın "halkın sabrını taşıran son damla olduğunu" belirten devrimci güçler başkent Salvador'da çok yönlü bir akına başladılar.

Gerilla birlikleri karşısında ağır kayıplar veren ordu kuvvetleri bir taraftan da silahsız sivilleri katlediliyor. Faşist caniler Orta Amerika Jose Simeon Canase Üniversitesi'nde görevli İspanyol asıllı altı din adamını vahşice işkenceler yaparak öldürdüler. Ünlü insan hakları savunucusu rektör Ignacio El-lacuria ve rektör yardımcısı Ignacio Martin Baro ile Segundo Montes, Juan Ramon Moreno, Armondo Lofez ve Joaguin Lopez'in beyinlerini oyan katiller, aşçı kadın ile 15 yaşındaki kızını da öldürdüler.

Ajansların bildirdiğine göre, özellikle ülkenin kuzey sınırındaki destek üslerinden hareket eden gerilla birlikleri, kırk sekiz saat içinde başkentin yedi gecekondu semtini ele geçirdiler. Sivil halkın desteğiyle kısa sürede barikatlar kuruldu, siperler kazıldı. Birbirine bitişik evlerin altında oluşturulan koridorları ve kanalizasyon sistemini kullanan gerillalar, ordu birliklerini şaşkına çevirdiler. El Salvador ordusu, uçaklarıyla bütün gecekondu semtlerine roket, bomba ve mermi yağdırdı. Kendi başkentinin sivil halkını bombalama onursuzluğunu gösteren oligarşinin bu hareketi, Nikaragua diktatörü Somoza'nın Sandinist gerillaları destekleyen Managua halkını bombalamasına benzetildi ve tüm dünyada nefretle karşılandı. Sivil halkın kayıplarının çok yüksek olduğu bildiriliyor. Amerikan Newsweek dergisinin haberine göre, ordu birlikleri Kızılhaç ambulanslarının yaralıları hastaneye götürmesini engellediler. Dergiye göre, başkentin sivil halkının (yiyecek-içecek ve barınak sağlama, haber verme, barikat kurma ve siper kazma yoluyla) gerillaları desteklediğı açıkça ortaya çıktı.

Cephe hakkında kısa bilgi

El Salvador Ulusal Kurtulu Cephesi, adını halk kahramanı Far-abunda Marti'den alıyor. Farabund Marti (1893-1932) El Salvador Komünist Partisi'nin kurucusu ve il genel sekreteridir. El Salvador Komünist Partisi 1932 yılında Gener al Martinez'in diktatörlüğüne karşı bir kitle ayaklanması örgütledi. Ayaklanma yerli burjuvazi ile emperyalizme karşı "sosyalist devrimin gerçekleştirilmesini" ve "işçi, köylü ve asker Sovyetlerinin kurul masını" öngörüyordu. Ne var ki, ayaklanma hükümet birlikleri tarafından bastırıldı ve Farabundo Marti ile diğer önderler kurşuna dizildi. Devrimin önderi Farabunda Marti'nin adı El Salvador emekçi kitlelerinin mücadele bayrağı oldu.

El Salvador'da devrim ve sosyaizm idealini paylaşan bütün devrimciler 1970 yılına kadar El Salvador Komünist Partisi içerisinde birarada bulunuyorlardı. 1970 yılında çeşitli çevrelerin Parti'den ayrılmasıyla çok sayıda silahlı sol örgüt ortaya çıktı. El Salvador Komünist Partisi Genel Sekreteri Şefik Handal'ın belirttiği gibi bu olgunun bir nedeni, o dönemde Parti'nin reformist bir politikaya saplanmış olmasıydı. Şefik Handal'ın sözleriyle komünist hareket "devrimin temel sorunun iktidar konusu olduğunu unutmuştu".

Politik çizgisini gözden geçiren ve adım adım yanlışlarını düzelten Komünist Partisi, 1977 yılında silahlı mücadeleye başlama ve silahlı mücadele yürüten diğer devrimci örgütlerle birlik kurma kararını aldı. Ve nihayet 1979 yılında Parti fiilen silahlı mücadeleye başladı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı mücadele yürüten devrimci örgütler El Salvador devriminin birleşik önderliğini oluşturmak amacıyla görüşmelere başladılar. Mücadele içinde birlik örüldü ve Ekim 1980'de Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi kuruldu.

Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş cephesi herbiri kendi silahlı kuvvetlerine sahip beş örgütü biraraya getiriyor. Bu örgütler Farabundo Marti Halk Kurtuluş Güçleri (FPL), Salvador Devrim Partisi (PRS), Ulusal Direniş Partisi (PRN), El Salvador Komünist Partisi (PCS) ile Orta Amerika İşçileri Devrimci Partisi (PRTC)'dir.

Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin kurulması El Salvador devriminin dönüm noktası oldu. En modern Amerikan silahlarıyla donatılan, ABD emperyalizminin ekonomik, politik, askeri ve diplomatik desteğine sahip olan 55 bin kişilik El Salvador ordusu gerilla saldırılarına karşı koyamaz hale geldi. Devrimciler ülkenin birçok bölgesini kurtardılar.

Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi Genel Komuta Komitesi üyesi ve PCS Genel Sekreteri Şefik Handal şöyle diyor: "Biz bu mücadeleyle birlikte deneyimimizi başkalarına da ulaştırmak için bir tecri geliştirdik. El Salvador'daki devrimci mücadele kanıtlamıştır ki, gizli-açık, silahlı-silahsız bütün mücadele biçimleri birleştirilmelidir."

El Salvador Devrimi tüm zorluklara rağmen zafere ulaşcak ve Latin Amerika devrimine önemli bir katkıda bulunacaktır. Türkiye devrimcileri Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin bu son hücumunun zaferle sonuçlamasını diliyorlar.

Yaşasın El Salvador Devrimi!

El pueblo unido, jama sera vencido [Birleşik halk hiçbir zaman yenilmez]!

Venceremos [Yeneceğiz]!