10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 5: Ocak 1990

Yazı yazar sayfa no
Merhaba 2
Toplatma kararlarına itirazlarımızdan… 3
Düşüncelerimizi savunmak yaşamak hakkımızı savunmaktır 8-9