10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 6 Şubat 1990 10 Eylül'den

10 Eylül'den

Dergimizin 5. sayısı toplatılmadı. 5. sayımız, toplatılmaya karşı bir protesto sayısı olarak tasarlandı ve toplatılmamakla da, bir ölçüde, amacına ulaştı.

Kimi çevrelerin ise 5. sayımızın bu biçimiyle ilgili akıl yürütmeleri yadırgatıcı oldu.

10 Eylül'ün ilk dört sayısıyla ilgili davalar İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı. 1 ve 2 sayımızla ilgili duruşma 23 Ocak 1990'da yapıldı, Dergimizin sahibi ve yazı işleri müdürü Ali Saim Tekin'in sorgusuna bu sayımızda yer verdik. 3. sayımız hakkında açılan davanın ilk duruşması

16 Şubat 1990'da yapılacak. Dergimizin toplatılmasıyla birlikte giderek ağırlığını hissettiren mali sorunlar konusunda geçen sayımızda yeralan dayanışma çağrısına ilk yanıtlar yurtiçinden ve yurtdışından elimize ulaştı. Bunların artarak süregideceğine inanıyoruz.

10 Eylül, cezaevlerindeki arkadaşlara ücretsiz postalanıyor. Bu arkadaşlarımızın mektuplarında abone bedeli vb. konulara yer vermeleri gerekmiyor.

Dergimizin bu sayısı, kullandığımız teknik nedeniyle gecikerek yayınlanabildi. Önümüzdeki birkaç sayı için de böylesi bir gecikme(?) öngörülebilir. Kimi hazırlıklarımızın tamamlanmasıyla Mayıs 1990'(?) itibaren daha düzenli ve teknik olarak daha yetkin bir dergi çıkartabileceğimizi umuyoruz. Bu konuda okurlarımızın yeni yeni önerilerine açık olduğumuzu da bir kez daha vurguluyoruz.

Bu sayımızda Mahmut Dikerdem'in "Tüm Korotiç'lere açık mektup"unu yayınlamaktan onur duyuyoruz. Bunu 10 Eylül konumlarının haklılığının bir göstergesi olarak algılıyoruz.

Bu sayımızda yer vereceğimizi ilan ettiğimiz Osman Yücel ve Erhan Can'ın "İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parlamadığı Anlar II" başlıklı yazıyı elimize geçmediği için yayınlayamıyoruz. Özür dileriz.
Dostça selamlarımızla.