10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 9-10 Temmuz Ağustos 1990 Doğu Almanya kapitalizme geçiyor

Doğu Almanya kapitalizme geçiyor

Batı Almanya ile Doğu Almanya arasında birleşme anlaşması imzalandı. Anlaşma 1 Temmuz 1990'da yürürlüğe girecek. Doğu Almanya'da sosyalizme son vermeyi ve kapitalist sistemi yerleştirmeyi öngören anlaşmaya göre

1- Her iki devlette özel mülkiyete ve serbest rekabete dayalı "sosyal piyasa" ekonomisi uygulanacak

2- Para birimi Batı Alman markı olacak; para politikasının denetimi Federal Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın elinde bulunacak

3- Avrupa Topluluğunun tüm düzenleme ve yönetmelikleri Doğu Almanya'da da geçerli olacak.

4- Batı Alman bankacılık, sigorta ve hukuk sistemi Doğu'da da uygulanacak

5- Doğu'da devlet sübvansiyonlarına son verilecek; Batı Almanya Doğu'da işsizlik yardımı sisteminin kurulmasına yardım edecek

6- Bu anlaşmanın maddelerine aykırı bütün Doğu Alman yasaları geçersiz sayılacak Amerikan Time dergisi anlaşmayı "Kapitalist Manifesto" olarak adlandırıyor. Derginin bildirdiğine göre Doğu'da şu anda yüz bine ulaşan işsiz sayısı özellikle Haziran ayından itibaren çığ gibi artacak.

Yaz sonuna kadar 8 buçuk milyonluk toplam işgücünün yaklaşık 3 milyonu işini kaybedecek. Kolektif çiftliklerin özelleştirilmesiyle 800 bin çiftçinin 400 bini işsiz kalacak. Yeni kurulan Berlin-Brandenburg İşverenler Demeği'nin yönetim kurulu üyesi Peter Klopsch "her işletme ve her aile işsizlikle tanışacak ve en azından bir iki yıl boyunca işsiz kalacak" diyor. Birçok işletmenin iflas edeceğini, tasarrufların kuşa döneceğini ve kiraların on kat artacağını tahmin eden Peter Klopsch, "umutsuzluk havasının yükseleceğini" düşünüyor.

Der Spiegel dergisi, toplumsal huzursuzluğun yayılacağını ve olaylı bir yaz yaşanacağını varsayan Doğu Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Bonn'a isyanları bastırmakta kullanılmak üzere 8 bin polis kalkanı ve benzeri malzeme siparişi verdiğini yazıyor.

CIA'nın gözüyle Doğu Avrupa ekonomileri

Amerikan Senatosu'nun Teknoloji ve Ulusal Güvenlik Alt Komite'nin isteğiyle Doğu Avrupa'nın ekonomik geleceği konusunda CIA'nın hazırladığı rapor açıklandı. CIA'ya göre, bölgenin yakın geleceği karanlık ve korkutucu görünüyor. Fiyatların fırlayacağını, ücretlerin düşeceği işsizliğin yüzde yirmilere tırmanacağını ve siyasi istikrarsızlığın yoğunlaşacağım belirten CIA, "Batı'nın yardım etmesi şartıyla beş ila on beş yıl sonra bölge ekonomilerinde hızlı bir büyümenin görülebileceğini" düşünüyor.