10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 9-10 Temmuz Ağustos 1990 Tarsus'ta 2. "Gençlik Günleri" düzenlendi

Tarsus'ta 2. "Gençlik Günleri" düzenlendi

Tarsus Belediyesinin organize ettiği, ilki geçen yıl, ikincisi de bu yıl 29.5.1990 - 1.6.1990 tarihleri arasında düzenlenen "Gençlik Günleri" geçen yıla oranla oldukça sönük geçti.

Sönük geçmesinin nedeni, gençliğin böylesine bir organizasyona karşı duyarsız olduğundan değil, Belediye'nin yetersiz ve plansız çalışmasıyla, "her şeyin en iyisini ben bilirim" mantığından kaynaklandı.

Örneğin geçen yıl, gece programına sinema dünyasının başyapıtları olan KAYIP, 1900, DÜNYAYI SARSAN ON GÜN vb. filmler alınırken, bu yılda bunların yerine, EMRAH, EDA NUR, YEŞİM vb. Arabeskçilerin getirilmesi geçen yıla göre geri adım atmanın somut bir örneği; tabi ki bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

"Gençlik Günleri" ana hedefi ise, geçen yıl "Gençliğin içinde bulunduğu Sosyo-Ekonomik ve kültürel sorunlarını açıklığa kavuşturmak ve bunlara somut çözüm önerileri getirmek" olarak saptanmışa. Eğer TARSUS Belediyesi bu ana hedef doğrultusunda başlardaki kararlı adımlarını sürdürebilseydi, yerel yönetimlerin gençliğin sorunlarını nasıl ele alması gerektiği konusunda, diğer illere ve ilçelere örnek olabilecek konuma gelebilirdi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, bu yılki panel ve söyleşiler sorunların açıklığa kavuşmasında önemli işlev gördüler.

1. günün açış konuşmasını Belediye Başkanı yaptı. Geçen yıl Tarsus'ta bir "sanat merkezi"nin oluşturulması için verdiği sözleri tekrarlamakla yetindi. Daha sonra "şiir şenliği," düzenlendi. Şenliğe katılan şairlerden Mehmet D. Babacanoğlu, şiirin insanlığın gelişmesinde önemli kazanımlarda bulunduğu ve şiir işlevsel olarak insanca bir yaşamın yaratılması mücadelesinde ise eğer, geçerliliğini koruyabileceğini, tersi durumda şiir yazan şairlerin ise, egemen güçlerin uşağı olmaktan kurtulamayacağını belirtti. Şair daha sonra kısaca hayatına değindi. N. HİKMET'in şiirleriyle tanışmasının yaşamında bir dönüm noktası yarattığını belirtti. Ve N. HİKMET'ten KARACAOĞLAN'dan birer şiir okudu.

Şenliğe katılan diğer şairlerden B. Alagöz, T. Çiçek, A. Eryürek, T. Obuşoğlu, Ç. Boğa ve T. Altınbaş ise birer şiir okudular.

2.Günde "Yaşasın Kadın" başlıklı panel düzenlendi. Gazete'cilerden, J. Gülizar, Y. Aldoğan, T. Bilginer ve Hukuk'çu D. Işık'ın katıldığı panelde, Kadının günümüzdeki konumu ve bu konumdan nasıl çıkılacağı, bunlar için nelerin yapılması gerektiği konusunda görüşler ileri sürüldü. Satranç turnuvası ve folklor gösterisiyle ikinci gün sona erdi.

3.Günde ise "Gençliğin kültürel ve sanatsal Sorunları" başlıklı panel düzenlendi T. Erel (Gazeteci) H. Zeybek (Tiyatro yazarı) ve A. Özkentürk'ün (Yönetmen) katıldığı panelde, gençliğin içinde bulunduğu bugünkü Sosyal-Kültürel durumunun oldukça geride olduğu, bu geriliğin ortadan kaldırılması için, Siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin ve yerel yönetimlerin diyalog ve işbirliğini geliştirmeleri gerektiğini belirtildi.

Şenliğin son gününde de A. Arman (Sinema ve tiyatro sanatçısı) H. Zeybek'in katıldığı ve E. Kont'un (Sunucu) yönettiği "Gençlik ve Sinema" başlıklı panel düzenlendi.

Panele katılan sanatçılar, Sinemanın öneminin günümüzde önemli ölçüde arttığını ve insanlığın kültürel gelişimine önemli kazanımlarda bulunduğunu, gençlerin sinemaya düne oranla bugün daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini belirttiler.

A. Arman'a yönelen bir soru ise "Savaşsız ve Sömürüşüz bir dünyanın yaratılmasında, sinemanın önemini kısaca açıklar mısınız" biçimindeydi. Sanatçının bu soruya verdiği cevap, "Sanat Savaşsız ve Sömürüsüz bir dünya'nın yaratılması mücadelesinde ise, Sanatçı da böyle bir misyonla sanatını gerçekleştiriyorsa hiç kuşkusuz böylesine bir dünyanın yaratılmasında önemli işleve sahiptir. Ne var ki her sanatçının bu yöntemi benimsediğini söylemek doğru olamayacaktır. Ama bu yöntem doğrultusunda sanatını gerçekleştiren kişinin yapıtları sonsuza dek yaşayacaktır. 'Yılmaz Güney' buna iyi bir örnektir." A. Arman'ın daha sonraki konuşması arasında değindiği konu oldukça dikkatimizi çekti. Sanatçı "Duvarlar yıkılıyor, artık belli ideolojiler eskidi deniyor; ben bunlara katılmıyorum, hayat bunu gösterecektir." dedi.

Şenlik, Belediye Başkanı'nın yaptığı kapanış konuşması ve slayt gösterileriyle sona erdi.