10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 9-10 Temmuz Ağustos 1990 İşçi sınıfı Kemal Türkler'i unutmayacak

İşçi sınıfı Kemal Türkler'i unutmayacak

Yaşamını işçi sınıfının savaşımına adamış bir işçi lideri olan Kemal Türkler 10 yıl önce 22 Temmuz günü faşist çetelerce katledildi. Bu planlı ve ülkeyi faşist bir diktatörlüğün karanlığına götürmeyi hedefleyen, bunun için de komünistleri, işçileri, bilim adamlarını, demokrat ve aydınlan katletmekten çekinmeyenlerin işlediği cinayet faşizmin 12 Eylül'e giderken izlediği kanlı yolun köşe taşlarından biriydi.

1926 yılında Denizli'de bir kır emekçisinin çocuğu olarak dünyaya gelen Kemal Türkler hukuk eğitimini yarıda bırakarak işçi olarak çalışmaya başladı. 1951'de o zamanki adıyla Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikasına üye oldu. 1952 yılında bu sendikanın Bakırköy Şube sekreterliğini 1953 yılında da şube başkanlığını yaptı. 1954 yılında bu sendikanın genel başkanlığına seçilen Kemal Türkler daha sonra Türkiye Maden-İş adını alan sendikadaki görevini katledilinceye dek sürdürdü.

Kemal Türkler yaşamını işçi sınıfının savaşımına adamıştı. DİSK'in kuruluş ilkelerine sonuna kadar sadık kalmış, sınıf sendikacılığının kök salmasında, DİSK'in etkin, savaşımcı bir örgüt olmasında, ülkemizde 1 Mayısların yığınsal olarak kutlanmasında ve DGMlere karşı etkili çıkışlarda büyük katkıları olmuştu.

Dünya Barış Konseyi yönetim kurulunda, Türkiye Barış Komitesi onur kurulunda ve Barış için Halkların Dünya Parlamentosu Hazırlık Komitesinde yer alan Kemal Türkler gerçek bir barışseverdi.

Faşist odakların Kemal Türkleri seçmeleri rastlantısal değildi. Kemal Türkler faşizmin gelişme perspektiflerini görmüş, gerek birleşik bir direniş cephesinin örülmesi, kurulması, gerekse artık gelmesi an meselesi olan bir askeri diktatörlüğün engellenebilmesi için işçi sınıfının üretimden gelen gücünün kullanılması ve işçi sınıfının adım adım direnişe hazırlanması gerektiğini kavramıştı. Günümüzde, yaşayarak yarattığımız yakın tarihimiz üzerine ahkâm kesenler, "cephe çağrısını biz yapmadık, zaten politikada cephe fikri ve cepheleşme kavramı eskimiştir" diyen mutabakatçılar Kemal Türkler'in anısına da saygısızlık ediyorlar.

İşçi sınıfı Kemal Türkler'i kişiliğine, savaşımına yaraşır bir şekilde uğurladı son yolculuğuna. Öldürüldüğünü duyan yüz binlerce DİSK'li ve Türk-İş üyesi işçi üç gün boyunca şalterleri indirdi. Türkiye'nin belli başlı işçi yataklarında üretim durdu. Kemal Türklerin katledilmesi salt Türkiye'de değil, bütün dünyada da nefretle karşılandı. Tepki doğurdu. Türklerin cenaze töreni yüz binlerce işçinin yanında ulusal ve uluslararası demokratik örgütlerin temsilcilerinin, aydınlar, gençler ve parlamenterlerin katılmasıyla dev bir anti-faşist gösteriye dönüştü.

Türkiye İşçi Sınıfı, onun yaşamı boyunca rehber edindiği sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini yaşatmayı sürdürüyor.

10 Eylül, işçi sınıfının tarihsel misyonunu gerçekleştirme yolunda Kemal Türkler'i ve yaşamlarını, Türkiye komünist ve işçi hareketine adamış bütün savaş erlerini, savaşımlarından gereken dersleri çıkartarak saygıyla anıyor.