10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 9-10 Temmuz Ağustos 1990 SBKP'nin 28. kongresi

SBKP'nin 28. kongresi

Sovyetler Birliği Komünist Partisinin 28. Kongresi 2 Temmuz 1990'da Moskova'da Gorbaçov'un konuşması ile başladı. Kongrenin çalışmaları Sovyet tarihinin çok kritik ve karmaşık bir dönemecinde SBKP'nin izleyeceği rotayı ortaya koyacak.

Kongre öncesinde SBKP içerisinde üç platform belirmiş bulunuyor: Demokratik Platform, Merkezci Platform ve Marksist Platform.

Yeltsin ve Afanasyev'in içinde bulunduğu Demokratik Platform, SBKP'nin resmen "komünizm idealinden vazgeçmesini" talep ediyor. Partinin sağ kanadını temsil eden Demokratik Platform hızlı biçimde kapitalizme geçilmesini, özel mülkiyetin yaygınlaştırılmasını ve dokunulmaz ilan edilmesini, Ekim Devriminin tüm kazanımlannm ortadan kaldırılmasını, devrim ve enternasyonalizm düşüncesinden bütünüyle kopmasını savunuyor.

Gorbaçov, Yakoviev ve Şevardnadze'nin içinde bulunduğu Merkezci Platform, kapitalist restorasyon ve Batı kapitalizmiyle bütünleşme çizgisini benimsemekle birlikte, Sovyet işçi sınıfının şiddetli tepkilerini yumuşatabilmek amacıyla manevralar yapılmasını, kapitalist restorasyon yolunda daha yavaş ve ihtiyatlı adımlar atılmasını, işçilere ödünler verilmesini öngörüyor.

Birleşik İşçi Cephesinin desteklediği Marksist Platform ise kapitalist restorasyon çizgisine karşı koyan, Sosyalizme, Ekim Devriminin kazanımlarına şu ya da bu oranda sanıp çıkan kadrolardan oluşuyor. Ne var ki, Marksist platformun bütünsel ve net bir programa sahip olduğu, Sovyet toplumunun yaşadığı köklü bunalımı aşmak için yenilikçi ve ileri sosyalist çözümler ürettiği söylenemez. Bu çevre içinde Sovyet Sosyalizminin inşa süreci içinde ortaya çıkan deformasyonları ve üst kesimlerin ayrıcalıklarını savunan bürokratik-tutucu eğilimlerin, Büyük Rus milliyetçisi akımların, Gorbaçov öncesine dönüşü çözüm sananların da bulunduğu inkâr edilemez. Gorbaçov öncesine dönüş çözüm değildir. Çözüm eskisinden çok daha eşitlikçi, çok daha enternasyonalist, çok daha özgürlükçü, ekonomide ve politikada işçi yönetim ve denetimine çok daha fazla ağırlık veren bir sosyalizmde yatıyor.

SBKP 28. Kongresinin kapitalist restorasyon çizgisinin önlenmesi ve yenilenmiş, ileri bir sosyalizm rotasının benimsenmesi yolunda bir adım olmasını diliyoruz.

Kongre belgeleri ile ilgili değerlendirmemizi önümüzdeki sayıda vereceğiz.