10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 9-10 Temmuz Ağustos 1990 Yaşasın 15-16 Haziran direnişi!

Yaşasın 15-16 Haziran direnişi!

1960 yıllarında işçi sınıfı mücadelesinin gelişmesi zamanın iktidarını 1963 yılında Grev ve Toplu Sözleşme Yasası'nı çıkarmaya itti. Bu yasanın çıkmasından sonra işçi sınıfı grev ve toplu sözleşme haklarını kullanarak toplu sözleşmeleri zorlamaya başladı. Grevlerin yaygınlaşması, işçilerin mücadelesinin yükselmesi karşısında Türk-İş açıktan açığa grev kinciliği yapmaya başladı. Bir yandan mücadelenin yükselmesi, diğer yandan Türk-İş'in grev kırıcılığına yönelmesi 1967 yılında DİSK'in doğuşunun zemini olgunlaştırdı.

Bu tarihten sonra DİSK'in hızla güçlenmesi ve büyümesi Türk-İş'in Amerikan tipi san sendikacılığına karşı güçlü bir tepki olarak gelişmesi burjuvaziyi telaşa düşürdü. Bu gelişmeyi durdurmanın çareleri aranmaya başlandı. Grev ve Sendikalar Yasası'nda yapılan değişiklik bu arayışın sonucu olarak meclise getirildi. Bu aşamada DİSK Temsilciler Meclisi toplandı.

Sermaye sınıfı ve onun siyasal iktidarının işçi sınıfına kurduğu tuzak fabrikalardan gelen sendika temsilcilerine anlatıldı. Ve onların bu konudaki görüşleri alınarak yapılacak işler tespit edildi.

Bu görüşmeler ışığında Temsilciler Meclisi anti-demokratik yasaya karşı direnme karan aldı.

Bu kararın uygulanması için de merkez, bölgeler ve fabrikalarda DİRENME KOMİTELERİ oluşturuldu. Karar tabanda tartışılarak en iyi bir şekilde uygulanması için tüm öneriler gözden geçirilerek eyleme son şekli verildi.

Her şey örgütlü ve bilinçli bir şekilde yapıldı.

DİSK'in öncülüğünde işçiler hazırlıklarım tamamlayarak 15 HAZİRAN günü üretimden gelen gücünü, alanlara taşıyarak burjuvaziye gösterdi O gün yüz binlerce İŞÇİ şartelleri indirdi. Ve her şey durdu.

Polis kurşunlarıyla öldürülen ÜÇ İŞÇİ arkadaşımızı Yaşar YILDIRIM, Mustafa BAYRAM ve Mehmet GIDAK'ı katledilişlerinin 20. yılında saygıyla anıyoruz. Türkiye işçi sınıfı kendi tarihinde ilk kez sermaye güçlerine karşı dolaysız bir biçimde DİSK'in öncülüğünde kendi, gücünü ortaya koydu.

15-16 HAZİRAN Sosyalizm mücadelesinde büyük titreşimler yarattı. İŞÇİ sınıfı "Devrime öncülük edecek mi?" tartışmasına son verildi. İşçi sınıfının bu direnişi siyasal ve sendikal ayrışmaları da derinleştirdi. İşçi sınıfı mücadelesinin nesnel koşullarındaki değişikliği ve direnişin bir kalkışa geçmesi gereğini devrimci güçler de daha çabuk kavradı. Teori pratiği her zaman belirlemiştir. Ancak 15-16 Haziran eylemlerinin pratiği teoriyi belirlemiş, işçi sınıfı öncü güç olduğunu dosta düşmana göstermiştir.

Eylem başarıya ulaştı. Burjuvazi TİP ve CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurması üzerine 174-145 sayılı sendikalar yasasında değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı iptal etmek zorunda kaldı.

İşçi sınıfının sendikal örgütü DİSK'i kapatmak isteyenler gereken cevabı aldı.

15-16 Haziran günceldir. Proletarya hareketi ile sosyalizmin kaynaşması, sosyalizm fikri ile donanmış bir işçi sınıfı hareketi, sosyalizmi bayrak edinmiş bir 15-16 Haziran Türkiye'nin sorunlarını çözmekte birincil önemdedir.

YAŞASIN 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELE!

YAŞASIN SINIF VE KİTLE SENDİKACILIĞI!

YAŞASIN DİSK!

Maden-İş üyesi bir grup işçi