10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 9-10 Temmuz Ağustos 1990 10 Eylül'den

10 Eylül'den

Bilinen nedenlerle Mayıs ve Haziran aylarında çıkamadık. Bu sayımız, çıkamadığınız aylara ilişkin haber ve yorumları da kapsıyor. Yeni politik gelişmeler, yeni politik görevler koyuyor. 10 Eylül yeni duruma ilişkin tespitlerine uygun davranacaktır. Bu görevler omurgayı pekiştirmek, dışımızdaki Leninist çevrelerle birlik girişimlerini sonuçlandırmak, Türkiye ve dünya devrimine ilişkin perspektifleri ortak program düzeyine yükseltmek, işçi sınıfı-sendika, gençlik, öğretmen-memur, kadın, teknik eleman köylü-kooperatif, tüketici... hareketi içinde bir akıma dönüşmek gibi ana başlıklarıyla özetlenebilir.

10 Eylül bu sayısında, yurt içinde ve yurtdışında okur ve taraftarlarının önerisi üzerine Ekim sonunda sonuçlanacak geniş bir maddi dayanışma kampanyasını başlattığını duyuruyor. 10 Eylül okur ve dostlarının bu konuda yaratıcı çalışma ve dayanışmasına büyük önem, değer biçiyor. Haydi dayanışmaya...!

Gelecek sayıda buluşmak üzere dostça selâmlar...