10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 9-10 Temmuz Ağustos 1990 TBKP yasallaştı

TBKP yasallaştı

TBKP liderleri Kutlu ve Sargın Ankara DGM'de yapılan son duruşmalarında serbest bırakıldılar. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kutlu tahliyelerini değerlendirirken "yerinden oynatılamaz sanılan taşlan oynattık", "insanların değişebileceğini gösterdik" dedi.

Hapishanelerin ağzına kadar dolu olduğu, her gün birçok insanın "gizli örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandığı, ikinci Takrir-i Sükûn kararnamelerinin çıkarıldığı, yazarların ve yazı işleri müdürlerinin içerde olduğu, kitap ve dergilerin toplatıldığı ve sosyalist basının matbaa bulamaz hale getirildiği bir ortamda kendi istekleriyle teslim olan Kutlu ve Sargın'ın tahliyesinden böylesine abartılı sonuçların çıkarılamayacağı açıktır.

Biz bu tahliyeden sonra TBKP çevrelerinde çeşitli mazeretlerin ve "efsanelerin ardına sığınma" döneminin kapanacağını, her devrimcinin TBKP'nin ne olup ne olmadığını soğukkanlılıkla değerlendireceğini umut ediyoruz.

Kutlu'nun demeci

Kutlu dışarı çıktıktan sonra 2000'e Doğru dergisine verdiği demeçte şunları söyledi:

-"Marksizm-Leninizm tanımını yapmanın artık pek anlamı olmadığı kanısındayım."

-"Örneğin bağımsızlık kavramı Türkiye için de değişmiştir. Dünyaya açılmak, ekonomik olarak da, politik olarak da zorunlu artık. Otarşik anlamda bağımsızlık yerine, ulusal egemenlik demek daha doğru artık."

-"Dünyaya ilişkin gerçeği yalnızca bu açıdan, dar sınıf açısından bakarak anlamak mümkün değildir."

-"Demokratik bir kapitalizmin varyantım görmedik. Bugün böyle bir kapitalizm olduğunu düşünüyoruz."

Kapitalist dünyayı ve Türkiye'yi yöneten anti-komünist seçkinlerin rahatlıkla paylaşacağı bir dünya görüşünün ürünü olan bu saptamalarla hangi sınıf adına nasıl bir siyasi-örgütsel mücadelenin yürütüleceğini hep birlikte göreceğiz.

TBKP'NİN KURULUŞ DİLEKÇESİ VERİLDİ

İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesini veren TBKP yasallaştı. Kurucular arasında yapılan görev bölümüyle Nihat Sargın başkan, Haydar Kutlu genel sekreter oldu.

Sargın ve Kutlu partinin yasallaşmasından sonra İnönü ve Demirel'i ziyaret ettiler. İnönü ve Demirel TBKP'nin yasallaşmasını olumlu bulduklarını açıkladılar.

Gölge Adam'la mesaj

Haydar Kutlu, Gölge Adam gazetesinin 4-11 Haziran 1990 tarihli sayısına verdiği demeçte TBKP'nin genel çizgisini açıklarken şunları söyledi:

"Diğer partiler de demokrasi istiyor ve biz onları anti-demokrat saflarda görmüyoruz. Hatta ANAP'ı bile bir bütün olarak anti demokrat görmüyoruz. Bu yüzden demokrasi anlayışımız çok geniş." Bütün icraatı ortada olan ANAP'm, ANAP yetkililerinin yüzlerce yıllık cezalara çarptırılan ve 10 yıldır hapiste tutulan sosyalist gazetecilerin açlık grevlerine "cezalarını çekecekler" diyerek öfke kustuğu bir sırada Kutlu tarafından "antidemokrat değil" diye nitelenerek aklanması kuşkusuz devlet büyüklerine anlamlı bir mesaj gönderilmesi anlamına geliyor.

Kutlu, Gölge Adam muhabiri Nuray Telli'nin "proletarya diktatörlüğünü çıkardınız. Toplumu motive etmek açısından özel mülkiyete evet diyorsunuz. Sosyalizmden geriye ne kalıyor? TBKP olarak kendinize marksist diyebilir misiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Şahsen ben marksist-leninist tanımının doğru olmadığını söylüyorum. Bu bizim bakışımızı daraltır"

Kutlu demecinde sosyalist ülkelerdeki gelişmelere değinirken felsefi bir değerlendirme yaparak şunu söyledi: "Rekabetin olmadığı bir toplumda gelişme tabii ki olmaz."

Böylece Kutlu piyasayı ve rekabeti sonsuz kategoriler olarak kabul eden kapitalist dünya görüşünün temel bir ilkesini "tabii" sayarak sosyalizmden felsefi düzlemde de koptuğunu dile getiriyor. Kutlu'nun Gölge Adam'da yayımlanan değerlendirmeleri TBKP'nin Türkiye'de ne türlü bir işlev göreceğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Bütün devrimcileri 1920'lerde Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarına kurdurduğu Resmi Komünist Partisi deneyimini incelemeye davet ediyoruz. 20'li ve 30'lu yılların deneyiminden bugün ders almak zorunlu.