10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 3 Kasım 1989 10 Eylül'den

10 Eylül'den

Değerli dostlar. Dergimizin 2. sayısı Kemal Bilgi'nin ve Tarihten bölümü'nde İ. Bilen'in yazıları nedeniyle toplatıldı. Kemal Bilgi'nin "Program Sorunu Üzerine II" başlıklı yazısında, DGM'ye göre "yasallaşma amacında olan TBKP'nin" programı reformist bulunarak eleştirmiş ve proletarya diktatörlüğü savunularak komünizm propagandası yapılmış ayrıca "Kürt ulusunun silahlı mücadelesi" savunularak ırk mülahazası ile milli bütünlüğü bölücü propaganda yapılmış. Tarihten bölümümüzde yer verilen TKP MK eski Genel Sekreterlerinden İ. Bilen'in 10 yıl önce ülkemizde Barış ve Sosyalizm Sorunları dergisinde yayımlanmış olan "Yığın Bağları-TKP'nin güç kaynakları" başlıklı yazısında ise, komünizm propagandası, milli bütünlüğü bölücü propaganda ve halkı sınıf ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlenmiş. 21. yüzyılın eşiğinde hâlâ "propaganda"nm suç sayılabilmesi, yani insanların düşüncelerini açıklamalarının yasaklanması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu durumu şiddetle kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Toplumsal Kurtuluş dergimizin ilk sayısını tanıttı. Teşekkürü borç biliyoruz.

Yurtiçinden ve dışından bizlere ulaşan yazı ve mektuplara olabildiğince yer vermeye çalışıyoruz. Bu sayımızda Gözlemler, Değinmeler, Deneyimler bölümünün zenginliği, derginin yaşamla kurduğu bağa tanıklık ediyor.

Yazan arkadaşların açık ad ve adreslerini belirtmelerini özellikle diliyoruz.

Bu sayımız 80 sayfa çıkıyor. 10 Eylül kendini sayfa sınırlamasıyla bağlı görmüyor.

Biçimiyle olduğu gibi, içeriğiyle de eleştirilerinizi beklediğini bir kez daha vurguluyor. En sıcak selamlarımızla.