10 eylül dergisi kapaklarndan oluşan kolaj

Sayı 3 Kasım 1989 Postamızdan

Postamızdan

İkinci sayımızla birlikte yine cezaevlerinden gönderilenlerin ağırlıklı yer tuttuğu çok sayıda mektup elimize geçti. Cezaevlerinden elimize yeni geçen mektuplar şunlar: Atilla Karagöz - Bartın; Olgun Erol Kara - Mengen; Halil ibrahim Özcan - Çanakkale; Yener Metiner - Nazilli; Sinan Çiftyürek - Bayrampaşa; Yaşar Yıldız - Bartın; Ahmet Turan Demir - Gaziantep.

Mektup gönderen dostlarımızın mektuplarını yanıtlamaya özen göstereceğimiz için açık ad ve adreslerini yazmalarını bir kez daha diliyoruz.

Adapazarı'ndan

Değerli Dostlar,

2. sayısını sevinç ve özlemle okuduğum 10 EYLÜL'ün, çok önemli bir görev yüklendiğini görüyorum. Bu kutsal ve onurlu görevi, adına ve yüce bilimin ruhunu yaraşır doğrultuda ardıcıl olarak yürütebilmesi en içten dileğimiz olacaktır.

Şuna inanıyorum ki, 10 EYLÜL Dergimiz;

Şimdiden olduğu gibi, bundan sonra da 'Bu işler acaba hep böyle mi gidecek?' sorununa sayfalarında doyurucu yanıtlar verecek, 'Marksizmi-Leninizmi kendine özgü ahlâkından soyutlayarak, salt not almak ve tepelere tırmanmak için ezberleyip, birbirlerini bilinen yerlere atamış olan "Bay Yoldaşların, işçi sınıfı adına işçi sınıfı içinde kurdukları muhafızlı hegemonyayı kıracak, beyinleri ve savaşyolunu berraklaştıracaktır.

10 EYLÜL'e bu inançla başarılar diler, dostça selamlar sunarım.

Nizamettin Güneş
Kdz.Ereğli'den

10 Eylül

Türkiye işçi sınıfının ideolojik poütik örgütsel önderliğinin ilk kongresidir. SELAM

Derginin 10 Eylül adıyla çıkması Türkiye komünistlerinin birliğine, tarihsel birikim ve deneyimine gereksinim olduğunun samimi ifadesi ve adımıdır.

Tarihsel iyimserliğimizi elden bırakmadan, yaşanan süreçten dersler çıkarmayı da gerekli gördüğümü vurgulamak isterim. İçinde bulunduğumuz durumun somut tahlilini yapmaz isek, kendimizi yadsıdığımız yaşananların uygulayıcısı olmaktan kurtaramayız.

Yayın hayatınızda başarılar dilerken önemle; Dünya komünist hareketinin de gündeminde olan tartışmaları gözönünde bulundurarak, ideolojik politik örgütsel, programatik değerlendirmelerde materyalist diyalektik yöntemle, olgulara olaylara yaklaşmak. Temel ilke ve kavramların açıklanmasında muğlaklık ifade eden söylemlerden kaçınabilmek için Marksist literatüre özen gösterilmeli, sağlıklı bilgi edinme akışının araçları oluşturulmalıdır. Pragmatik (bugün işe yarar görünen) tepkici değerlendirmelerden kaçınılmalı, uzun soluklu politik perspektif sunulmalıdır.

Ali Arı
Malatya'dan

Değerli dostlarımız, "10 Eylül" dergisinin 1. sayısını okudum. Bununla kalmayarak ayrıntılı olarak inceledim. Ancak "10 Eylül"ün çıktığını ve çıkacağını bilmiyordum. Fakat herhangi bir girişimin olacağını, olabileceğini uzun zamandan bu yana tahmin ediyordum. Geleneğimizi sürdüren, saflarında yer almaktan büyük onur duyan insanlarımızın "yeni politik düşünce"yi, bu politik düşünce adına yapılanları onaylamadıklarını açık açık belirtmeleri düşündürücüdür. Ya geleneğimiz sürdürülecek ya da "yeni yola" devam edilecekti. Dahası katılacaktı. Hepimizin kafasında soru işaretleri var. Bulanık ve kritik bir süreçteyiz. Yeni yaklaşımlarla dostlarımızın pasifizme, iç kopukluğa sürüklendiği gözlemleniyor. Disiplinli, üretken ve kararlı bir koordinasyona ve çalışma tarzına, birlik ve dayanışmaya acilen ihtiyaç vardır diye düşünüyorum.

"10 Eylül'ü incelerken, yazılanları büyük çoğunluğuyla onayladım. Derginin kendi sayfalan dışında kendisi hakkında başka bir bilgim yok. 10 Eylül niçin ve nasıl çıktı? Kimdir? vb. Konularında aydınlanma gereğini duyuyorum.

Bizler, dergi ve yayınlara içerik ve işlevleri oranında sahip çıkmak zorundayız. Hiçbir organa önyargıyla yaklaşılmamalıdır. Yaklaştığımızda olmuştur ancak zararlı çıkan da bizler olmuşuzdur. Okuyarak, öğrenerek, deneyim kazanma sonucunda önyargıları önlemek de kolay olmakdadır. Yanlış eğilimleri terketmek de fazla zaman almamaktadır...

Bu mektubumu bir tanışma yazısı olarak kabul ediniz. Ayrıntılı olarak tanışmak isterdim, özellikle de yüzyüze gelerek. Satışına katkım olabilir, değerlendirmek amacıyla tüm sayılarından birer adedini adresime gönderirseniz sevinirim. En sıcak selamlarımla.

Armağan Barışgül


Bartın'dan


Sayın Ali Saim Tekin, Öncelikle yeni çıkardığınız dergiyi bana da gönderme inceliğini gösterdiğiniz için teşekkür etmek isterim. Elimde okunması için sıraya konmuş olan birçok dergi, kitap vb. yayın olduğu halde, "10 Eylül"ü bir solukta okuyacak kadar ilgimi ve merakımı çekti. Çok da yararlı olduğun belirtmeliyim.

"Çıkarken" yazısında dile getirilen görüşlerden sizlerin benim de içinde yeraldığım aynı gelenekten ve örgütlenme süreçlerinden geçerek bugüne geldiğinizi gördüm. Ancak bir dergi etrafında bir araya gelen, TİP-TKP birleşmesi sürecinde, ortaya çıkan "program taslağında dile getirilen görüşleri doğru bulmayan, esasta. TKP 5. Kongre kararlarında ifadesini bulan görüşlerin savunucusu ve izleyicisi olduğunuzu anlayabiliyorum. Bunun bir tahmin olduğunu belirtiyorum çünkü böylesi bir farklılıktan doğrusu haberim yoktu. Olmamasını doğal, aynı zamanda da Sürecin anlaşılabilmesine yardımcı olan bir gelişime olarak algılıyabiliyorum.

"Başlarken"de, "yazı kurulu, yayın kurulu" olmadığını belirtmişsiniz. Ancak dergide imzası olan bazı arkadaşları tanıyorum. Buna dayanarak ayrılık gerekçelerinizi, çelişmelerin ve yolların ayrılmasının başladığı aşamalar konusunda sizlerden bilgi istiyorum. Gerçekten de, "10 Eylül"ü elime aldığımda, dile getirilen görüşlerin pek yabancı olmadığını gördüm. Şaşırdım. Böyle bir çevrenin varlığından haberdar olmamamı doğal karşılamalısınız; çünkü içerde olduğum sürecin 11. yılına girdim. olmam da eklenince, bilgilenmemin eksik olmasını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu nedenle, yaşadığınız süreçle ilgili bilgi almayı zorunlu görüyorum. Sizler de bu dileğimi anlayışla karşılar, bu konudaki deneylerinizi aktarırsanız, sanırım aramızda anlayışa dayalı, sübjektiflikten uzak bir ilişkiyi daha sağlıklı kurabiliriz. Gerek "başlarken"de, gerekse derginin içinde yer alan diğer yazılarda katıldığım katılmadığım görüşlerin olmasını doğal karşılamaksınız. Bazı konular da benim için henüz tartışmalıdır. Bütün bunları sizlerle de tartışmayı isterim. Mektupla veya olanaklı başka yollarla bu tartışmayı yapabiliriz.

İlk sayınızı ilgiyle karşıladım. Daha sonra çıkacak sayılarınızı ve çıkaracağınız dergi, broşür gibi yayınları da göndermenizi ve başarılı bir yayın süreci yaşamanızı dilerim.

Dostlukla.

Yaşar Yıldız
İstanbul'dan

Değerli Dostlar...!

İlkönce içeriği boşaltılmamış Marksist-Leninist teoriyle yazılmış ve devrimci coşkusunu insanın bağrında duyumsatan böylesine bir dergiyi çıkarttığınız için sizleri yürekten kutluyorum, inanıyorum ki bu devrimci çizgiye inanan insanlar bu dergiyi yükseltecekler ve o özlem duyduğumuz, uğrunda ölümü göze aldığımız sevdamızı bizlere yaşatacak bir silah yapacaklar, daha doğrusu yapacağız. Dostlar, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri at gözlüğü ile izleyen, daha kapitalizm çerçevesinde toplumsal gelişme, nükleer çağ, uzay çağı bağlamında uluslarötesi ekonomik ilişkiler nedeniyle, çelişkilerin ancak uzlaşarak çözümlenebilecek insan soyunu tükenip tükenmemesi olarak gören ve bu paralelde geliştirdikleri politikasızlıklarını lafazanlıkla örtmeye çalışar reformizm kendj kendinir sonunu hazırlamaktadır Bizler, ülkemiz devrimcileri olarak reformist-revizyonistlerin halkımıza yönelik yalanlarını daha fazla duymak istemiyorsak ve devrimcileri bu batağa sokmaya çalışanlara fırsai vermek istemiyorsak, reformizm ve revizyonizmin her şekilde teşhirine ve sonal olarak tecriline gitmeliyiz. Mücadele inanç ve birlik sorunudur, yani devrime, devrime: mücadeleye inananların her türlü sapmayı gösterenlere rağmen kapitalizmden sosyalizme geçmeye yönelik birliğini işçi sınıfının öncülüğünde sonul hedefe vardıracal partiyi kurma birliğidir.

Bu bağlamda komünistlerin birliğini sağlama, revizyonizmi alaşağı etmek, toplumsal muhalefetin yükseltilmesi yolunda başarılı bir kaynak olacağına inandığım bı dergiyi tekrar yürekter kutluyorum.

Devrimci selamlar

Temel Aktaş
Ceyhan'dan

Merhaba Ali Arkadaş,

Göndermiş olduğunuz dergilerin 1. ve 2. sayılar yeni elime geçti. Teşekkür ederim.

10 Eylül gibi bir derginin çıkacağını duymuştum, yeni oluşumdan son ra böyle bir derginin çıkmasını bekliyordum. Böyle bir derginin çıkması gerektiğini düşünüyordum.

10 Eylül'ün izlediği politika konusunda en azından şimdilik olumlu, veya olumsuz birşey söylemek istemiyorum, bir iki yazı okuyup da genel bir değerlendirmeye gidilerek doğrudur veya yanlıştır demeyi doğru bulmuyorum, böyle bir açıklamanın erken olacağını düşünüyorum. Ancak, sorunlar derginizde ortaya kondukça tartışma ortamı bulunacağına ve insanların düşüncelerini netleştireceğine inanıyorum.

Derginizde yayınlanması için ileride çeşitli konularda yazmayı özellikle de cezaevleri konusunda yazmayı düşünüyorum.

10 Eylül'ü burada bulamamıştık dergiyi düzenli gönderirseniz sevinirim.

Sana ve tüm dostlara selam eder uğraşınızda başarı dilerim.

TBKP taraftarı

Ekrem Ertik