Ürün Yayınları
SİP'İN KORKU VE İHANETİ
Muhsin Salihoğlu, Cemal Toprak, Fatih Aydın
112 sayfa / 9 TL

ISBN 975-6681-04-7

Dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal kimlik hırsızlığının ibretlik öyküsünü anlatan SİP'in Korku ve İhaneti, bu öyküye yol açan siyasal ve düşünsel süreci de kapsamlı biçimde değerlendiriyor. Rus çarlığından Osmanlı imparatorluğuna, sosyalist devrim mücadelelerinden Türkiye ulusal kurtuluş savaşına, Marks ve Lenin'den Mustafa Suphi'ye, Struve'den Şevket Süreyya'ya, zengin bir tarihsel arkaplana yaslanan tartışma, günümüzün yakıcı sorunları üzerinde yoğunlaşıyor. Türkiye kapitalizminin niteliği, emperyalizmle ilişkileri, işçi ve köylü kitleleri ile aydınların toplumsal görevi, iki ayrı bakış açısını ele veren bir saflaşmanın konusu oluyor. Teslimiyet ile direniş. İlkesiz eyyamcılık ile siyasal etik duruş arasındaki bugünkü bölünme, görkemli toplumsal devrimde tarafların üstleneceği rolün ipuçlarını da ortaya koyuyor.

 
Diğer Kitaplar
 ATILIM
 TÜRK SORUNU
 MAHŞERİN KAPISINDA - Amerika, Savaş ve Türkiye
 SİP'İN KORKU VE İHANETİ
 YOLDAŞLARIN ATEŞLE İMTİHANI - 1920'den Günümüze TKP
 TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 5. KONGRE BELGELERİ
 TKP PROGRAMLARI VE MUSTAFA SUPHİ TEZLERİ