Ürün Yayınları
MAHŞERİN KAPISINDA - Amerika, Savaş ve Türkiye
Taha Parla, İsmail Kaplan, Muhsin Salihoğlu, Fatih Aydın
168 sayfa / 13 TL

ISBN 975-6681-02-0

Mahşerin Kapısında, 11 Eylül 2001'den bu yana Amerika'nın dünyaya mutlak egemen olma planları doğrultusunda attığı adımlara yönelik tepkileri zengin verileri titiz biçimde irdeleyen uzman yazarların gözünden değerlendiriyor. Hepimizin hayatını yakından etkileyen karmaşık süreçleri anlaşılır bir dille sunan yazarlar, dünya tarihinin bu kesitinde büyük devletlerin politikalarını, bu politikaların temelinde yatan gerçekleri, Ortadoğu ve Türkiye halklarının direnişiyle bağlayarak irdeliyor. Sömürü ve eşitlik, savaş ve barış, sömürgecilik ve direniş, özgürlük ve kölelik eksenleri, Washington, New York, Londra, Paris, Berlin, Moskova, Tokyo ve Pekin'den Kâbil, Bağdat, Riyad, Şam, Kahire, Tahran, Ankara, Tel Aviv ve Ramallah'a uzanıyor. Modern kapitalist emperyalizm, Babil, Sümer, Asur, Akat, Elam, Abbasi, Emevi uygarlıklarıyla, Mezopotamya, Filistin ve Anadolu halklarıyla hesaplaşıyor; modern ve kadim kültürler, İslam, Hıristiyan ve Musevi inanç dünyaları sözü edilen eksenler doğrultusunda yeniden saflaşıyor. Dünya, bölge ve ülke politikalarını ekonomik, sosyal ve kültürel arka planlarıyla ele alan iç ve dış politikalarının kopmaz bağını maharetle ortaya koyan Mahşerin Kapısında, yazarların çarpıcı saptamaları, öngörüleri ve insanın gücünü sergileyen kanıtlarıyla hepimizi güncel tarihin yazımına davet ediyor.

 
Diğer Kitaplar
 ATILIM
 TÜRK SORUNU
 MAHŞERİN KAPISINDA - Amerika, Savaş ve Türkiye
 SİP'İN KORKU VE İHANETİ
 YOLDAŞLARIN ATEŞLE İMTİHANI - 1920'den Günümüze TKP
 TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 5. KONGRE BELGELERİ
 TKP PROGRAMLARI VE MUSTAFA SUPHİ TEZLERİ