Ürün Yayınları
TÜRK SORUNU
Taha Parla
214 sayfa / 15 TL

ISBN 978-975-6681-06-0

Kadim ve güncel sorunlarımızı, savaşı ve barışı, Amerika'nın ve izleyicilerinin yaptıklarını, iç ve dış politikayı sorgulayıcı aklın ışığında ele alan "Türk Sorunu Üstüne Yazılar 1998-2007" teorik derinlik ile yalın anlatımın, bilimsel titizlik ile devrimci hümanizmin, aydın sorumluluğu ile özgürlük aşkının, eşitlik ile özgürlüğün, akademik dürüstlük ile egemenlere meydan okumanın niçin birbirlerinden asla ayrılamayacağını bir kez daha kanıtlıyor.

İlgi alanı Amerikanizmden Kemalizme, Huntington ve Fukuyama'dan militarizme ve vicdani redde, aydınlanmadan gericiliğe, milliyetçilikten enternasyonalizme, Kürt sorunundan Ermeni sorununa, Afganistan'dan Irak'a, Filistin'den Lübnan'a, Endonezya'dan Şili'ye, Avrupa Birliği'nden TÜSİAD'a uzanan yazar, dünyanın ve Türkiye'nin hali pür melalini gözler önüne sererken, klişeleri çürütüyor, ezberleri bozuyor ve okurları hem ülkemizde, hem dünyada daha insanca ve daha akıllıca bir yaşam kurmak için sorumluluğa, özne olmaya çağırıyor.

 
Diğer Kitaplar
 ATILIM
 TÜRK SORUNU
 MAHŞERİN KAPISINDA - Amerika, Savaş ve Türkiye
 SİP'İN KORKU VE İHANETİ
 YOLDAŞLARIN ATEŞLE İMTİHANI - 1920'den Günümüze TKP
 TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 5. KONGRE BELGELERİ
 TKP PROGRAMLARI VE MUSTAFA SUPHİ TEZLERİ