Kitap Dizisi:1 |  Mehmet Bozışık |
Türkiye'nin En Yaşlı Komünistinden Ürün'ün Çıkışına İlişkin Düşünceler

    Yurdumuzda işçi sınıfının sınıfsal görüşlerini geliştirmek, sağlamak amacıyla yayın hayatına başlayan "Ürün"ü çıkaran çok değerli sayın yoldaşlarım ve bu yayını okuyan emekçi halkım.


    İlk önce kendimi tanıtayım sizlere. Adım Boz Mehmet. Soyadım Bozışık. Anam Güzel Şerife isminde, otuz yaşında verem hastalığından ölen az topraklı bir köylü ailesinin kızı. Babam 52 yıllık hayatının 45 senesini tütün işçisi olarak çalışarak geçirmiş Kara Hüseyin adında bir işçi. İşte ben beş çocuk sahibi olan bu ailenin en küçüğüyüm. Doğum yerim, 1912 senesine kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde olan, bugün ise Yunan hükümetinin idaresi altında bulunan Kavala şehridir. Doğum tarihim 21 Eylül 1901. Bugüne kadar hayatımın bir bölümü Sultan Abdülhamit, Sultan Reşat ve Sultan Vahdettin'in padişah oldukları zamanda geçmiş bulunuyor. Türkiye Cumhuriyetinin 9. Reisicumhurunun hakim olduğu yurdumuzda yaşantımı sürdürmekte devam ediyorum.
    Politik kimliğime gelince, 1918 senesinde Yunanistan'ın Kavala kentinde, bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki oportünist, satılmış sendikalara benzemeyen gerçek kızıl işçi sendikasında marksizmle, komünizmle tanıştım. 1927 senesinden beri, Kemalistler tarafından Trabzon denizi açıklarında boğdurulan Mustafa Suphi yoldaşın kurmuş olduğu TKP'nin sadık üyesiyim. Yaşım 96. Komünist bir rejimi Türkiye'de kurmak mücadelesinde 9 kez yargılandım, 16 sene zindanlarda hapis yattım, 5 kez ayrı ayrı illerde, ilçelerde sürgün hayatı yaşadım, şu anda 96 yaşıma rağmen Türkiye'de soyguncu, sömürücü burjuva iktidarına karşı yurdumuzda sosyalizmi kurmak mücadelesini sürdürüyorum. Geçmişte bu mücadelede hayatını yitiren tüm yoldaşlarımı başımı saygı ile eğerek anarken, 28-29 Ocak 1921 gecesi Karadeniz'de sömürücü, soyguncu sermaye sisteminin temsilcisi, işçi sınıfı ve halk düşmanları tarafından TKP'nin kurucusu Mustafa Suphi ve 15 yoldaşımızın boğdurulmasının 76. yıl dönümünde yayın hayatına yeniden başlayan ÜRÜN'e, onu çıkaran işci sınıfı rehberlerine sevgi ve selamlarımı sunar ve görevlerinde başarılı olmalarını tüm varlığımla isterim.

1932 senesinde TKP'nin 4. Kongresinde M.K. Polit Büro üyeliğine seçilen Mehmet Bozışık.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 TUTUKLANMA VE YARGILANMALARIM II
 Tutuklanma ve yargılanmalarım 1
 TÜRKİYE'NİN DURUMU VE SORUNLARIMIZ
 Türkiye'nin En Yaşlı Komünistinden Ürün'ün Çıkışına İlişkin Düşünceler