Sosyalist Dergi: 30 |  Diğer Yazarlarımız |
Komünist Partilerinden Libya Değerlendirmeleri

Komünist partileri : Libya saldırısını durdurun

Hindistan Komünist Partisi (Marksist), yaptığı açıklamada, NATO güçlerinin Libya'ya yönelik saldırısını lanetledi. Amerikan Nato güçlerinin Irak'ta milyonlarca insanın ölümüne ve büyük tahribata yol açtığını, bugün de aynı şeyi Libya'da tekrarlamak istediğini belirten HKP(M), Libya'nın egemenliğinin kabaca çiğnendiğini vurguladı. Libya halkının korunacağına dair söyleme rağmen, ülke içi bir ihtilaftan yararlanarak rejimi değiştirmeye yönelik hesaplı bir müdahalenin uygulamaya konulduğunu belirtti.

HKP(M), Bahreyn halkının barışçı ayaklanmasını askerî müdahaleyle ezmek için Suudi Arabistan'la suç ortaklığı yapan ikiyüzlü Batılı devletlerinin, petrol zengini Libya'da ve Ortadoğu'da çıkarlarını korumak için fütursuzca güç kullandığına işaret etti. HKP(M), Hindistan'daki bütün demokratik ve ilerici güçlere, ABD ve müttefiklerinin bir Arap Afrika ülkesine giriştiği bu en son askerî saldırıyı protesto etmeleri çağrısında bulundu.

Portekiz Komünist Partisi, Libya'ya karşı emperyalist saldırıyı kararlı biçimde kınadığını açıkladı. PKP; ABD, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği askerî saldırının, sadece Libya halkı için değil, hakları, demokrasi, egemenlik ve barış için mücadele eden herkes için ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Portekiz hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Libya'ya yönelik müdahale ve saldırıya olumlu oy vermesini ağır şekilde kınayan PKP'ye göre, ABD ve müttefiklerinin saldırısı, "aynı zamanda, ayaklanarak sosyal ve politik hakları, özgürlük, demokrasi ve ülkelerinin gerçek egemenliği ve bağımsızlığı için mücadele eden bölgedeki diğer halklara karşı da yönelmiştir." PKP, bütün ilerici ve demokratik güçleri, bu emperyalist saldırıyı protesto etmeye çağırdı.

Yunanistan Komünist Partisi, yaptığı açıklamada, "Libya'ya karşı Fransız İngiliz kasaplarının önderliğindeki AB emperyalistlerinin, ABD'nin yardımıyla ve Yunanistan'ın katılımıyla başlattığı uluslararası emperyalist askerî müdahaleyi" kınadı. Bu saldırının "demokrasi ve özgürlük savunucusu AB"nin, "hür dünya"nın gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirten YKP, emperyalistlerin ve G. Papandreu'nun "insani amaçlarla" hareket ettiklerine dair iddialarının utanç verici bir sahtekârlık olduğunu, çünkü halk düşmanı otoriter hükümetlerle Afrika'da, Ortadoğu'da ve her yerde açıkça veya el altından işbirliği yaptıklarını vurguladı.

YKP'ye göre, emperyalistlerin derdi, Libya halkını korumak değil, Libya petrolünü ve doğal gazını ele geçirmektir. Libya halkı kendi sorunlarını kendi başına çözebilir. Kurtların onları korumasına ihtiyaçları yoktur.

YKP, Libya'ya saldıran güçlerin, krizin yükünü işçilerin sırtına yükleyen, özelleştirmeler, dayatmalar, toplu sözleşmelerin iptal edilmesi, açlık ücretleri yoluyla halkı sömüren güçler olduğunu vurguladı. Suda ve Aktio'daki Amerikan ve NATO üslerinin derhâl kapatılmasını isteyen YKP, Yunan askerî uçaklarının ve gemilerinin derhâl Libya'dan çekilmesi çağrısında bulundu.


43 partiden emperyalist saldırıya karşı ortak açıklama

43 komünist ve işçi partisi Libya'ya yönelik savaşa karşı ortak bir bildiri yayınladı. Bildiri metni şöyledir:

ABD, Fransa, İngiltere ve bir bütün olarak NATO'nun başını çektiği emperyalist katiller, Birleşmiş Milletler'in onayıyla, bu kez Libya'da yeni bir emperyalist savaş başlattılar.

Onların sözüm ona insani gerekçeleri bütünüyle yanıltıcıdır! Halkın gözüne kül serpiyorlar! Gerçek amaçları Libya'daki hidrokarbon kaynaklarıdır.

Biz, komünist ve işçi partileri, emperyalist askerî müdahaleyi kınıyoruz. Libya halkı, kendi geleceğini, emperyalist dış müdahaleler olmaksızın, kendi belirlemelidir.

Bütün halkları, bombardımana ve emperyalist müdahaleye karşı tepki göstermeye ve bunların derhâl sona ermesini talep etmeye çağırıyoruz. 
Yazarın Diğer Yazıları
 1905 Devrimi Üzerine Konuşma / V. İ. Lenin
 Libya Yazıları / Fidel Castro Ruz
 Komünist Partilerinden Libya Değerlendirmeleri
 Ellerinize ve Yalana Dair / Nâzım Hikmet
 İGD’den TÜM-İGD’ye / Zeliha Kortun
 Özgür Tartışmaya Evet / Kenan Sancar
 Büyük Rusların Ulusal Gururu Üzerine / V. I. Lenin
 Ahmet Hilmi Feyzioğlu’nun Anısına / Selçuk Uzun
 Boykota Karşı Bir Sosyal Demokrat Yayıncının Notları (Parçalar)
 İşçi Sınıfı, Sendika Hareketi ve İşçi Sınıfı-Sol Siyaset İlişkisi / Aziz Çelik
 “Ezber Bozucu” TÜSİAD Ziyaretinin Ardından Süleyman Çelebi’ye Sorular / Hakan Koçak
 KÜRESELLEŞME ÜZERİNE / Paul M. SWEEZY
 Küresel Kapitalizmde Emek, Sermaye ve Ulus-Devlet / Ellen Meiksins WOOD
 BİZİM ÇOCUKLARIMIZ / Nebiye
 BİLGİ KURAMI / Ali Yıldız

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS