Sosyalist Dergi: 9 |  ÜRÜN |
EMPERYALİST SAVAŞA HAYIR!

     ABD yönetimi 11 Eylül'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile Washington'daki Savaş Bakanlığı Pentagon'a düzenlenen uçak saldırılarını bahane ederek Afganistan'a karşı emperyalist bir haçlı seferi başlattı. Yanına İngiliz emperyalist güçlerini alarak Afgan halkına ölüm yağdıran Amerikan emperyalizminin bu saldırısı bütünüyle haksız, her yönüyle sömürgeci bir savaştır.


     Sömürgecilerin geleneğine uyarak aşağı yukarı birbirine denk iki kuvvet arasındaki bir savaştan çok savunmasız bir halka uygulanan tek yanlı bir katliam niteliği taşıyan bu eylem kelimenin gerçek anlamıyla bir insanlık suçudur. Bu katliama karşı koymak bir insanlık görevidir.
     Türkiye emperyalistlerin başlattığı haçlı seferine hiçbir şekilde suç ortaklığı etmemelidir. Sömürgecilere üs açmak, istihbarat vermek, lojistik destek sağlamak, Afgan dağlarına asker göndermek asla söz konusu olmamalıdır.
     Bütün dünya halkları gibi, kimliği belirsiz güçlerin sivillere yönelik terör saldırısında beş bin insanını kaybeden Amerikan halkı gibi, Afganistan halkı da bizim dostumuzdur. Dostlarımızın tepesine bombalar yağdıran kapitalist efendilerin yanında yer almak, insanlığın en temel kurallarına aykırı olduğu gibi halkımızın en köklü çıkarlarına da ters düşer. Savaşa katılmak, halkımıza kan, ölüm, açlık, pahalılık, işsizlik, hastalık, karaborsa olarak dönecek, zaten çok kısıtlı olan hak ve özgürlüklerimiz savaş hali gerekçesiyle elimizden alınacaktır.
     İMF'nin dayattığı sözümona "Güçlü ekonomiye geçiş programı"nın iflasının artık kesinleştiği, ülkenin derin bir ekonomik çöküntüye sürüklendiği koşullarda dıştan yeni krediler bulma umuduyla Mehmetçiğin canını ve kanını satmaya kalkışacaklarının işaretini veren kodaman kapitalistlerin uğursuz planları boşa çıkarılmalıdır. Amerikan sömürgecilerine kayıtsız şartsız destek isteyen Kemal Derviş'in görevine son verilmelidir. Bülent Ecevit, Turan ülküsüyle "askeri kırdıran Enveri paşa"nın, Amerikan kredisi almak ve NATO'ya katılmak için Kore'ye asker gönderen Bayar ve Menderes'in yolundan gitmemelidir. Türkiye halkının savaşa değil, barışa, ekmeğe, işe, ilaca, eğitime ihtiyacı var.
     Amerikan emperyalizmi, elinde hiçbir kanıt olmadan Afganistan'a saldırırken dünya egemenliğini elinde tutmanın stratejik hesabıyla hareket ediyor. Bütün dünya halklarına gözdağı veriyor, Batı ve Orta Asya'ya asker yerleştiriyor, Ortadoğu petrollerine ek olarak Orta Asya ve Kafkasya petrollerini kesin denetimi altına almaya çalışıyor, kendi egemenliğini sorgulamaya kalkışan Rusya ve Çin'e karşı hamle yapıyor, hizadan çıkma işaretleri veren Avrupa Birliği'ni terbiye ediyor. Ama Amerikan emperyalizmi artık haddini aşıyor. Asla gerçekleştiremeyeceği hedefler peşinde koşuyor. Şu anda Afganistan'daki çağdışı Taliban yönetiminin devrilmesini çok çeşitli gerekçelerle destekleyen ülkeleri bir koalisyon halinde arkasına toplayan ABD, bir süre sonra kendi hırsının kurbanı olacağını görecektir.
     Emperyalizm savaş demektir. Savaş, kapitalistlerin kâr ve egemenlik hırsı için sade insanların, bebelerin ve çocukların, gençlerin, annelerin ve babaların, nenelerin ve dedelerin kırılması demektir. Haydi iş başına, emperyalist savaşa karşı halkların barışını savunalım!
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma