Sosyalist Dergi: 21 |  ÜRÜN |
Merhaba

Ürün 10. yılına girdi. Ürün Kitap Dizisinin ilk sayısı 28- 29 Ocak 1997'de elinize ulaşmıştı. Çıkış bildirgesinde Ürün kendisini, "Türkiye Komünist Partisi geleneğiyle yetişen kadroların sesini duyuracak bir platform" olarak tanımlamış ve "Ürün, uluslararası proletaryanın dünya görüşü olan bilimsel sosyalizme, yani marksizm-leninizme bağlı olduğunu açıkça duyurur." diye eklemişti. Ürün, 10 yılı boyunca bu tanımlamaya bağlı kalarak teorik ve pratik alanlarda kapsamlı bir mücadele yürüttü.

Ürün emperyalizme ve kapitalizme karşı devrim ve sosyalizm mücadelesini daha da kararlı bir şekilde sürdürecektir.

Kuşkusuz Ürün gökten zembille inmedi, büyük bir geleneğin devamı olarak ortaya çıktı. Ürün Sosyalist Dergi'nin 1. sayısı 12 Mart 1971 faşizminin ipleri elinden kaçırmasından sonra, işçi sınıfı hareketinin yeniden yükselişe geçtiği 1974-1980 döneminin başlarında Temmuz 1974'te yayınlandı. Dergi TKP'nin Atılım Döneminin yasal alandaki sözcüsü oldu. Derginin kurucu sahibi Ural Ateşer, Yazı İşleri Müdürü Nuri Samyeli idi. Aralık 1974'te çıkan 6. sayıdan itibaren yazı işleri müdürlüğünü Selçuk Uzun üstlendi. Ekim 1977'de çıkan 40. sayıdan Ocak 1979'da yayınlanan ve ardından dergi sıkıyönetim kararıyla kapatıldığı için son sayı olan 55. sayıya kadar derginin yazı işleri müdürlüğünü Ahmet Taştan devraldı. Ahmet Taştan, Ürün Yayınları'ndan TKP Programı'nı da yayınladığı için yargılandı.

Ürün Sosyalist Dergi'nin kurucu sahibi Ural Ateşer halen Federal Almanya'da siyasal göçmen. İlk yazı işleri müdürü Nuri Samyeli daha sonra Leipzig'de çalıştı, ardından Paris'te öldü. İkinci yazı işleri müdürü Selçuk Uzun da sonradan Leipzig'de çalıştı, halen Federal Almanya'da gazetecilik yapıyor. Derginin üçüncü yazı işleri müdürü Ahmet Taştan halen İsveç'te siyasal göçmen. Hepsine teşekkür borçluyuz. Hiç unutmuyoruz ki, ilk dönem Ürün'ün 55 sayısı ile yeni dönem Ürün'ün kitap dizisinde çıkan 6 sayısı ve sosyalist derginin 21 sayısı geçmişten geleceğe uzanan tek bir zincirin halkalarıdır.

10. yılımızda iğneyle kuyu kazarak verilen kollektif mücadele yavaş yavaş semeresini veriyor. TKP'yi ayağa kaldırmak amacıyla devrim ve sosyalizm amacını paylaşan kadroların birliği yolunda umut veren gelişmeler yaşıyoruz. 28-29 Ocak 2007 anmasını birlikte örenler, daha da genişleyerek 1 Mayıs 2007'de birlikte yürümeye karar verdiler. 1 Mayıs 1977'de katledilen kardeşlerimizi 30. yılda birlikte anmak, işçi sınıfının ve emekçi halkların kapitalizme ve emperyalizme karşı taleplerini güçlü biçimde haykırmak, savaşsız ve sömürüsüz yeni bir dünya için yeni mevziler kazanmak üzere, bütün okurlarımızı ve dostlarımızı birlikte yürümeye ve birlik çalışmalarına omuz vermeye çağırıyoruz.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma