Sosyalist Dergi: 21 |  ÜRÜN |
Irak Belgeleri

Irak'ta sömürgeci işgale karşı savaşan yurtseverler cephesinin temel bileşenini oluşturan Baas Partisi, Saddam Hüseyin ve yoldaşlarının idam kararının onanması üzerine bir bildiri çıkardı. Enternasyonalist dayanışmanın kapitalizme ve emperyalizme karşı zaferin vazgeçilmez önkoşulu olduğuna inanan Ürün, kahraman Irak direnişine destek amacıyla bu bildirinin tam metnini Türkiye halkına iletti. Ayrıca Saddam Hüseyin'in idam edilmesinin öncesinde ve sonrasında iki bildiri yayınladı. Bu üç bildiriyi tarihsel birer belge olarak okurlarımıza sunuyoruz.

Baas Partisi'nin Bildirisi
Amerikan Yönetimine
Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ile yoldaşlarına zarar verecek herkese uyarımızdır.
Partimiz Amerikan yönetimini Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ile yoldaşlarının idamını öngören kararı infaz etmemesi konusunda daha önce uyarmış ve böylesi bir hareketin Amerikan yönetiminin asla aşmaması gereken kırmızı çizgiyi aşması anlamına geleceğini vurgulamıştı. Sözüm ona temyiz mahkemesinin Cumhurbaşkanı ile yoldaşlarının idam kararını bugün onamasının ardından, Partimiz bu infazın Irak'taki durum ve bizzat Amerika açısından ne anlama geleceği konusunda bir kez daha uyarıda bulunmaya karar vermiştir. Bütün dünya, Irak'ta asıl yetkiye sahip olan gücün Bağdat'taki kukla hükümet değil, Amerikan yönetimi olduğunu biliyor. Amerika'nın Irak cumhurbaşkanı diye adlandırdığı Talabani'nin davetiyle Irak'a gelen iki İranlı diplomatın Amerikan güçleri tarafından tutuklanması bu gerçeğin en son kanıtı olmuştur.

Amerikan yönetimi şunları iyi bilsin:
1. Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'e verilebilecek her türlü zarardan öncelikle Amerikan yönetimi sorumlu olacaktır, çünkü Irak'taki asıl karar mercii Bağdat'taki kukla hükümet değil, Amerikan yönetimidir. Bu nedenle, yargılama adı altında sahneye konulan oyun, Amerika'nın Saddam Hüseyin'i idam etme suçunu kukla hükümetin sırtına yıkmaya çalışmasından başka bir şey değildir.
2. Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ile yoldaşlarının idamı, Direniş ve Baas ile işgal yönetimi arasında yeni müzakereler yapılmasını imkânsız hale getirecektir; Irak'taki Amerikan güçleri yavaş yavaş imha edilecek rehineler olarak kabul edilecek ve bu güçlerin barışçı bir şekilde geri çekilmelerine izin verilmeyecektir.
3. Baas ve Direniş, idam kararının infazı halinde Amerika'ya ve Amerikan çıkarlarına her yolla ve her yerde zarar vererek karşılıkta bulunacaktır.
4. İran'ı ve özellikle İran'ın asıl başı olan Hameney'i, bu durumu dikkate alıp değerlendirmeleri ve Iraklılar'ın kanını daha fazla dökmemeleri konusunda bir kez daha uyarıyoruz; aksi takdirde, vereceğimiz karşılık İran'ın içinde olacak ve başına kadar uzanacaktır.
5. Yargıç ve temyiz mahkemesi rolünü üstlenmekle görevlendirilen uşaklara gelince, Irak halkı onları nereye kaçarlarsa kaçsınlar bulacak ve adaletin önüne getirecektir. Onları koruyanlar doğrudan doğruya sorumlu tutulacaklardır. Uluslararası kabul gören bütün kurallara göre bu kişiler vatan hainidirler, çünkü işgal yönetiminin hizmetine girerek Irak halkına ve meşru ulusal önderliğine karşı işgalcilerin pis işlerinde alet olmuşlardır.
6. Partimiz, idamın silahlı devrimi zayıflatmayacağını, aksine yeni katılımlarla daha da ateşleyeceğini ve yaygınlaştıracağını, buna karşılık, Amerikan yönetiminin çok daha fazla Amerikan askerinin ölümünden sorumlu olacağını bir kez daha vurgular. 7. Irak'ta güvenliğin ve istikrarın derhal sağlanması için Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in tekrar başa geçmesi çağrısında bulunan aşiret şeyhleri, halk örgütleri, meslek birlikleri ve sendikalar gibi Irak halkının her kesimini temsil eden çevrelerin verdiği dilekçelerin bu konuda halk arasında neredeyse bir oybirliği olduğunu ortaya koymasından sonra, idam kararının uygulanması, Irak'ta karışıklığı artırma ve temel hizmetlerin daha da kötüye gitmesi amacıyla Amerika'nın kasıtlı bir adım attığı anlamına gelecektir. Dolayısıyla, idam kararının infaz edilmesi, Amerika'nın kaosun daha da derinleşmesinde ısrarlı olduğunu gösterecektir.

Büyük Irak halkımız!
Savaşın kaderini belirleyecek günlerin içindeyiz. Planları çöken ve başarısızlığa uğrayan işgal yönetimi kovulmadan önce yarattığı yıkımı tamamlamak üzere halkımızın arasına otuz kırk yıl sürecek bir kan davasının tohumlarını ekiyor. İnsanların nüfus kâğıtlarına bakılarak sadece şu ya da bu dinden diye öldürülmesi bu vahşi Amerikan planının ne olduğunu ortaya koyuyor. İran da doğrudan doğruya bu planın içinde yer alıyor. İdam kararının infazı da bu planın bir parçasını oluşturuyor, çünkü Amerika yarın Irak'tan bozguna uğrayarak ve rezil düşerek kaçacak ama suç işlemekle görevlendirdiği uşaklarını geride bırakacak. Bu uşaklar görevlerini yerine getirdikten sonra Amerika tarafından çöpe atılacaklar. İşte bu yüzden, kaçsalar bile, adalete hesap vermek zorunda kalacaklar. İdamın infazı halinde halk kitlelerine uyanık olmaları ve durumun gerektirdiği şekilde davranmaya hazır olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bütün Iraklı yurtseverlerden bu konuyu ele almalarını istiyoruz, çünkü konu sadece Baas Partisi'ni değil, Irak'ın bütününü ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin Irak'ın meşru cumhurbaşkanıdır ve idam edilmesi Irak sevgisinin, Irak çıkarlarından ve Iraklı Arap kimliğinden vazgeçmeyişinin sonucu olacaktır. Çeşitli siyasi partilerde ve halk örgütlerinde yer alan Arap kitleleri ile Arap dünyasının kaderiyle ilgilenen hükümetlere idam kararına karşı birleşik bir tutum takınma çağrısında bulunuyoruz. İdamın infazı Arap ulusuna asla fayda sağlamayacak, aksine İran'a, sömürgeci Amerika'ya ve Saddam Hüseyin'in İsrail'i stratejik füzelerle vurarak güvenlik doktrinini yerle bir eden ilk kişi olduğunu hiç unutmayan dünya siyonizmine yarayacaktır. Onlar Saddam Hüseyin'in Filistin'in ve Filistin halkının çıkarlarını savunmaya devam eden ve iktidarda kalma karşılığında bu çıkarları pazarlık konusu yapmayan tek Arap cumhurbaşkanı olduğunu da unutmuyorlar. Saddam Hüseyin, Amerika ve İsrail'le Filistin davasına ve Irak'ın siyasi bağımsızlığının vazgeçilmez temelini oluşturan ekonomik bağımsızlığına zarar verecek hiçbir anlaşma imzalamadığı için ağır bir yükün altına girdi.
Güçlerimizi pekiştirelim ve yakın gelecekteki kader belirleyici muharebelere Allahın izniyle hazır olalım. Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ve yoldaşlarını kurtarma bayrağı Irak ve Arap ulusunun göklerine yükselsin.
Yaşasın Arap ulusunun mücadele, kararlılık, onur ve cesaret simgesi Saddam Hüseyin!
Yaşasın Irak'ın işgalden kurtulmasının büyük umudu, yiğit Irak Direnişi!
Yaşasın Irak'taki bütün cihadî savaş örgütlerinin birliği!
Kahrolsun Amerika ve uşakları!
Yaşasın Arap yurtsever güçlerinin birliği!

Irak Bölgesel Kültür ve Bilgi Merkezi
Bağdat
26 Aralık 2006

Ürün Bildirisi (1)

Saddam Hüseyin ve Yoldaşlarının İdamını Durduralım!
Amerikan işgalcileri, sömürgeciler önünde diz çökmeyi reddeden ve Irak ulusunun anti-emperyalist yurtsever direnişinin simgesi haline gelen Saddam Hüseyin'i ve yoldaşlarını asmaya hazırlanıyor. İşgalciler tarafından kurulan kukla bir mahkemenin göstermelik bir yargılama sonunda uluslararası hukukun ve Irak hukukunun temel kurallarını bütünüyle çiğneyerek 5 Kasım 2006'da verdiği ölüm kararı sözümona üst bir mahkeme tarafından 26 Aralık 2006'da onandı. Irak ulusal direnişinin gücü karşısında her geçen gün daha da ağır kayıplar veren Amerikan yönetimi, çaresizlik içinde yeni bir cinayet işliyor. Bu intikamcı cinayetin ardında direnişin manevi önderini yok ederek direnişi kırma hayali yatıyor. Ama boşuna. Amerikan emperyalistleri bu zalimce hareketleriyle direnişi daha yaymaktan başka bir sonuç elde edemeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar, Irak'tan taslarını taraklarını bile toplayamadan kaçmak zorunda kalacaklar.
Türkiye'nin işçileri, köylüleri ve aydınları, Amerikan işgalcilerinin Irak'ta kurdurduğu mahkemelerin, Türkiye'nin işgali döneminde kurulan işbirlikçi Damat Ferit Paşa mahkemelerinden bir farkı olmadığını biliyor. Sömürgeciler ve işbirlikçiler yurtseverleri yargılayamaz. Irak direnişçilerinin sürekli olarak açıkladığı gibi, Irak toplumunun çeşitli kesimlerini temsil eden halk kongrelerinin aldığı kararlarda sistemli olarak vurgulandığı gibi, Saddam Hüseyin Irak ulusunun meşru cumhurbaşkanıdır; savaş esiri statüsündedir ve hukukun öngördüğü bütün hakları ve yetkileri tanınmalıdır. Türkiye halkı, Saddam Hüseyin ve yoldaşları hakkındaki idam kararının derhal iptal edilmesini istiyor. TC Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "İdam kararını Irak'ın iç işi sayıyoruz" şeklindeki açıklamasını kınıyoruz. Devlet yetkililerini Türkiye halkının tarihsel ve vicdani birikimi doğrultusunda harekete geçmeye çağırıyoruz. Amerikan emperyalizminin ve Irak'taki mezhepçi ve şovenist işbirlikçilerinin bu gayri meşru ve insanlık dışı cezasını engellemek için bütün gücümüzü kullanmak zorundayız.
Saddam Hüseyin Amerikan sömürgecilerinin idam kararını soğukkanlılıkla karşıladı. Irak ulusunu Arap, Kürt, Türkmen; Müslüman, Hıristiyan; Sünni, Şii demeden birleşmeye, sömürgecilerin iç savaş oyununu bozmaya, işgalci yönetimler ile işgalci ülkelerin halkları arasında ayrım yapmaya, direnişi yoğunlaştırmaya ve son sömürgeci Irak'tan ayrılana kadar savaşmaya çağırdı. Mezhepçi partiler ve ölüm mangaları yoluyla Irak'ta nüfuzunu artırmaya çalışan İran yönetimini uyardı. Irak'ın ve Filistin'in kurtuluşu için cihadı ve bu uğurda savaşan mücahitleri yüceltti ve şehitliğe hazır olduğunu, idam sehpasından korkmadığını açıkladı. Baas Partisi Saddam Hüseyin ve yoldaşlarının idamına Irak çapında silahlı direnişi yayarak cevap vereceğini duyurdu.
Bağımsızlık ve özgürlük için, halkların onurlu yaşam hakkı için ölümü göze alan kahramanlara saygı duyuyoruz. Emperyalizme karşı dövüşen yurtseverleri selamlıyoruz.
Saddam Hüseyin ve yoldaşlarının idam kararı derhal iptal edilsin!
Yaşasın Irak direnişi! Yaşasın Özgür Irak!
27 Aralık 2007

Ürün Bildirisi (2)

Şehit Saddam Hüseyin Irak Devriminde Yaşayacak!
Arap Baas Sosyalist Partisi Genel Sekreteri ve Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in 30 Aralık 2006 Cumartesi günü sabaha karşı Bağdat'ta idam edildiği açıklandı. Amerikan emperyalizmi işlediği sayısız cinayetlerine böylece bir yenisini ekledi. Amerikan devlet yetkilileri, Bush ve şürekâsı, işgalci generaller ve Bağdat'taki işbirlikçi mezhepçi ve şovenist kuklalar bu cinayetin birinci derecede sorumluluğunu taşıyorlar.
 Saddam Hüseyin'in idamı, Amerikan sömürgeciliğinin Irak'ta iyice köşeye sıkıştığı, ulusal direnişin aralıksız darbeleri altında stratejik yenilgisinin kesinleştiği koşullarda işlediği, siyasal ve askeri açıdan asla faydasını görmeyeceği beyhude bir cinayettir. Saddam Hüseyin, daha işgalden önce hazırladığı planlarla uzun süreli direnişin temellerini atmış, teslimiyeti kabul etmemiş ve yeraltına geçerek bütün Irak halkına örnek bir onur mücadelesi başlatmıştı. Ne var ki, üç yıl önce Amerikalılara esir düştüğü için ulusal kurtuluş savaşının fiili önderliğini yapamaz duruma gelmişti. Direnişe zindanda ve çıkarıldığı kukla mahkemelerde sürdürdüğü korkusuz ve onurlu tutumuyla katkıda bulunuyordu. Önderleri yok ederek halk hareketini durdurmak mümkün değildir. Saddam Hüseyin'in öldürülmesiyle Irak yurtsever hareketi zayıflamayacak, aksine daha da genişleyecek ve güçlenecektir.
Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine boyun eğmeyen, bağımsızlık ve özgürlük için oğullarının, torununun ve bizzat kendisinin ölümünü göze alan, Irak, Filistin ve bölge halklarının birliğini savunan Saddam Hüseyin, Arap, İslam ve dünya halklarının gönlünde onurlu bir kahraman olarak yaşayacaktır. Eskiden halklara karşı işlediği pek ciddi suçlar nedeniyle onun emperyalizme karşı sonraki direnişini ve bağımsızlık savaşçısı kimliğini görmezlikten gelenler, dahası emperyalizm borazanlarının ağzıyla onu karalayanlar, diyalektikten ve siyasi deneyimin dönüştürücü gücünden habersiz olduklarını gösteriyorlar.
Türkiye halkı, Irak ve Arap halklarına baş sağlığı diler ve şehit Saddam Hüseyin'in anısı önünde saygıyla eğilir. Irak direnişi Amerikan sömürgecilerini son askerine ve son şirketine kadar kovacak ve özgür ve birleşik bir Irak'ı mutlaka gerçekleştirecektir.
Yaşasın Irak direnişi!
Yaşasın Irak halklarının birliği!
Kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçileri!
30 Aralık 2006
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma