Sosyalist Dergi: 22 |  ÜRÜN |
TKP’nin 87. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyoruz

Türkiye işçi sınıfının siyasal öncüsü Türkiye Komünist Partisi 87 yaşında. 10 Eylül 1920’de İstanbul, Anadolu ve yurtdışında bulunan çeşitli örgütlerden komünistlerin Mustafa Suphi önderliğinde birleşmesiyle kurulan TKP, her zaman sömürüsüz ve savaşsız eşitlik ve özgürlük dünyasının kurulması için özveriyle çalıştı.

TKP kapitalizmin ve emperyalizmin, faşizmin ve gericiliğin her türlü baskısına karşı işçi sınıfını örgütleme, köylüleri, şehir emekçilerini, aydınları ve ezilen halkları işçi sınıfının etrafında birleştirme mücadelesinden hiç geri durmadı.
TKP Türkiye’de sosyalizmin, bağımsızlığın, demokrasinin, halkların kardeşliğinin, laikliğin ve aydınlanmanın merkezi oldu. Ulusal Kurtuluş Savaşında emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında faşizme ve tek-parti diktatörlüğüne karşı, 1970’lerde emperyalizme ve işbirlikçi burjuvazi-büyük toprak beyleri blokuna karşı, 1980’lerde 12 Eylül faşist diktatörlüğüne karşı kararlı mücadele yürüttü. Her zaman devrimin, enternasyonalizmin, dayanışmanın, eşitliğin ve özgürlüğün taşıyıcısı oldu.
Türkiye Komünist Partisi, tarihi boyunca burjuvazinin saldırılarına hayatları pahasına karşı koyan kahramanlar yetiştirdi. Karadeniz’de boğdurulan Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve onüç yoldaşlarından, polis işkencesinde can veren Hasan Basri, Ahmet Hilmi Feyzioğlu ve Mustafa Hayrullahoğlu’na, faşist kurşunlarıyla öldürülen Talip Öztürk ve Meryem Karakız’dan, karanlık güçlerce kaçırılarak öldürülen Ali İhsan Özgür’e bütün bu kahramanlar, nice adsız sıra neferiyle birlikte proletarya devrimciliğinin simgesi oldular, bizi bugünlere getiren geleneği oluşturdular. Bu parlak geleneğin karşısında burjuvaziye teslim olan birkaç çürük yumurta, Şevket Süreyya, Vedat Nedim, Nabi Yağcı gibileri nedir ki!
TKP, 1980’lerin ikinci yarısından itibaren Büyük Ekim Devriminin, Lenin’in yurdu Sovyetler Birliği’nde sosyalizmi yıkarak kapitalizmi geri getirmeye girişen Gorbaçov revizyonistlerinin yolundan giden sorumsuz yöneticilerin ihanetiyle boğuştu. Partiyi ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapan likidatörlerin yarattığı kargaşayı sabırlı bir ideolojik, politik ve örgütsel mücadeleyle adım adım gideren partililer, 2000’lerde Aydemir Güler ve Kemal Okuyan yönetimindeki SİP’in hançerlemesiyle karşılaştılar. Partililer, TKP adını gaspeden bu ulusalcı oportünistlerin sahte partisini teşhir ederek yollarına devam ettiler.
TKP 87. yaşına 1980’lerin ikinci yarısında başlayan fetret devrini sona erdirme, birbirinden ayrı düşmüş partililerin gücünü birleştirme, yaraları sararak ayağa kalkma iradesiyle giriyor. Marksizm-Leninizm temelinde ilkeli birliğin, titiz teorik çalışma ile özverili pratiğin, geleneğimize bağlılık ile somut güncel süreçleri bilimsel değerlendirmenin, yoldaşça dayanışma ile samimiyetin, emeğe saygı ile dürüstlüğün önünde kim durabilir ki?
Bugüne kadar Marks, Engels ve Lenin’in izinde, önderlerimiz Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Nazım Hikmet, Reşat Fuat, Zeki Baştımar ve İsmail Bilen’in yolunda yürümekten onur duyuyoruz. Yürüyüşümüzü birliği sağlayana, partiyi ayağa kaldırana, siyasal ve toplumsal devrimi gerçekleştirene kadar sürdüreceğiz. Yaşı partimizin yaşını bulan ulu çınarlarımızdan henüz 18’ine gelmemiş genç fidanlarımıza kadar, işçi, köylü, aydın, kadın erkek, genç yaşlı, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Gürcü, Boşnak, Arnavut, Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Alevi, Sünni... her ulustan, inançtan ve kökenden gelen komünistler, zafere kadar birlikte nefes alıp birlikte mücadele edeceğiz.
Partimizin 87. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz! 10 Eylül hepimize kutlu olsun! Nice nice yıllara yoldaşlar!
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS