Sosyalist Dergi: 18 |  ÜRÜN |
SONUÇ BİLDİRİSİ - 19 Aralık 2004

Yeni Devrimler Çağı Başlıyor
Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, 19 Aralık 2004 tarihinde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da toplandı. Koordinasyon, bölge ve Türkiye gündemine ilişkin gelişmeleri görüştü. Son toplantıda alınan kararların ne ölçüde yerine getirildiğini değerlendirdi ve yeni görevleri belirledi.Türkiye’nin işbirlikçi büyük burjuvazisinin sömürge mantığıyla beklediği Avrupa düşü, 17 Aralık 2004’te açıklanan kararla emekçiler için bir kâbusa dönüştü. Türkiyeli ilerici insanlarımızın on yıllar önce söylediği “onlar ortak, biz pazar” sloganı, bugün gerçekleşti. İşçilerin serbest dolaşımına kalıcı kısıtlamalar getirmeyi, bölgesel kalkınma ve tarımsal destek fonlarının verilmemesini öngören bir sözde ortaklık emekçilerin yıkımına yol açacak. Bu gerçeğe uygun bir strateji belirlemek, ülkenin geleceği açısından şarttır. Halkımız, er veya geç Avrupa sömürgeciliğini reddedecek.
Amerika, artık en ateşli işgal yanlıları tarafından dahi, Irak’ta hem siyaseten hem de askeri olarak yenilmiş kabul ediliyor. Ülkenin dört bir yanında yükselen direniş tüm ilerici insanlığın umudu olmaya devam ediyor. Direnen halkların ABD’yi yenilgiye uğratması, bu başhaydutun yakın bir gelecekte dünyanın diğer emperyalistlerince de kuşatılmasına yol açacak. Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, Türkiye komünistlerinin başta Irak ve Filistin olmak üzere bölgemizdeki komünist, yurtsever, İslamcı direnişçilerle ortaklaşmak, Türk, Kürt, Arap ve Fars halklarının birlikteliğine dayanan Orta Doğu Devrimci Çemberini oluşturmak için yol ve yöntem bulmak zorunda olduğunu tespit etmiştir. Bu dönemin yeni bir devrimler çağının işareti olduğunun bilinmesi ve buna uygun araçların mutlaka geliştirilmesinin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu konusunda da uyarıda bulunmuştur.
Koordinasyonumuz, Filistin halkının yiğit evladı, FKÖ lideri ve Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat’ın ölümü üzerine Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İsrail siyonizmi, başkenti Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip, birleşik, bağımsız ve demokratik Filistin davasını asla engelleyemeyecek. Savra Hatten Nasır! (Zafere Kadar Devrim)
Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu yıl dönümü bugüne denk gelen devrimci tutsaklara yönelik “Hayata Dönüş” operasyonunu bir kez daha nefretle kınadı. Koordinasyonumuz, tüm okurlarımızdan F Tipi hapishanelere, tecride ve kişiliksizleşmeye mahkum edilmek istenen tutsaklarla her alanda dayanışmanın yükseltilmesini istedi.
İktidarın SSK hastanelerini özelleştirme girişimlerine karşı emekçilerin uzun zaman sonra ilk kez bu denli kararlı bir karşı duruş sergilemeleri önümüzdeki dönem açısından umut vericidir. Kamu malları ve özelleştirmeler konusunda ilerici insanlarımız arasında dahi görülebilen kafa karışıklığının giderilmesi ve ilkesel tutumlardan taviz verilmemesi için komünist kadrolara daha fazla görev düşüyor.
AKP iktidarının demokratikleşme ve AB’ye uyum söylemi çerçevesinde hazırladığı yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza İnfaz Kanunu (CİK), bir yandan miting, gösteri ve yazılı ifade alanlarında ilerleme getirirken, öte yandan bugüne dek elde edilmiş kimi kazanımları da yok ediyor. Hücre yaşantısını kalıcılaştıran, siyasi mahkum statüsünü tanımayan, muhaliflerin ömür boyunca hapiste kalmasına yol açacak bu uygulamaların “AB’ye uyum” körlüğüyle kabul edilmemesi için başta sendikalar olmak üzere tüm ilerici toplumsal güçlerin uyanık olması gerekiyor.
Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, işçi ve emekçi sendikalarına, bütün devrimci ve ilerici parti ve hareketlere daha önce yaptığı çağrısını bir kez daha tekrarladı: Hepimiz önümüzdeki dönemi, işsizliğe, pahalılığa, yaygınlaşan yoksulluğa ve kapitalist vurgunculuğa, özelleştirmelere, sigortasız, sendikasız çalışmaya, işten atılmalara, kıdem tazminatı hakkının emekçilerin elinden alınmaya çalışılmasına ve öğrencilere yönelik soruşturmalara karşı topyekün bir direnişe dönüştürmek için elbirliğiyle çalışalım!

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu

 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS