Sosyalist Dergi: 23 |  ÜRÜN |
Merhaba

Kapitalizm ABD’den başlayarak yeni bir ekonomik bunalıma sürükleniyor. ABD emperyalizmi, Irak’tan büyük bir bozguna uğramadan nasıl çekileceğinin hesaplarını yapıyor. İran’a kısa vadede saldırmayı göze alamadığını da son açıkladığı istihbarat raporuyla gösterdi.

Türkiye, en temel sorunlarını ABD’ye havale etti. ABD işbirlikçileri ABD hakemliğinde AKP ile Genelkurmay arasında sağlanan bahar havasından sevinçli, Kürt sorunu üzerinden Türkiye yönetimi ile ABD arasındaki ittifakın yeniden pekiştirilmesini kutluyor.

Oysa, sorunlar daha da ağırlaşıyor. Bombalarla, savaşla, sınır ötesi harekâtlarla, parti kapatarak ülkemizin en köklü sorunlarından birini kangren haline getiriyorlar. Barışa, kardeşliğe, eşitliğe, özgürlüğe, halklar arasında diyaloga bir şans vermeyi kabul etmiyorlar.

Türkiye, Avrupa Birliği kapısında aşağılanıyor. Avrupa yönetimleri, Türkiye’nin AB’ye katılımı ve üyeliği sözlerine artık kâğıt üzerinde bile tahammül edemiyor.

Bu yıl, 1908 Jöntürk Devrimi’nin 100’üncü yılını kutluyoruz. 1908 Devrimi, Türkiye’nin 20. yüzyılın Ekim Devrimi’yle taçlanan büyük devrim dalgasına katılmasının göstergesiydi. 2008’in 21’inci yüzyılda gerçekleşecek yeni devrimler dalgasının müjdecisi olmasını diliyoruz. Kapitalizmin ve emperyalizmin sömürü ve baskısı altında bunalan işçi ve emekçi sınıflarının yeni sosyalist devrimlere, yeni ulusal kurtuluş devrimlerine ihtiyacı var.

Macaristan ve Yunanistan’da işçi sınıfı birer günlük genel grevler gerçekleştirdi. Fransa ve İtalya işçi sınıfı tekrar sokaklara çıkıyor. Türkiye’de THY çalışanları bütün baskılara karşın grev oylamasında sendikaları Hava-İş’in grev kararını desteklediler ve başarılı bir toplu sözleşmenin yolunu açtılar. Türk Telekom’da 26 bin işçi 44 gün grev yaptı ve önemli isteklerini kabul ettirdi. Eski ve yeni liberallerin yok saydığı işçi sınıfı sosyal alanda kendisini göstermeye başladı, sıra politik alanda.

2008, kadroların teorik ve pratik birlik ve dayanışmasını mütevazı fakat kararlı adımlarla örme yolunda yeni bir yıl olacak. 28-29 Ocak 1921’de Karadeniz’de boğdurulan TKP kurucuları Mustafa Suphi, Ethem Nejat ile 13 yoldaşlarını yine okurlarımızla ve dostlarımızda birlikte anacağız.

Her zamanki çağrımızı yineleyerek bütün okurlarımızdan, fabrikalarında, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini iletmelerini bekliyoruz.

Dostça selamlarımızla.

 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS