Sosyalist Dergi: 25 |  ÜRÜN |
Merhaba

 

Kapitalizmin derinleşen krizi, emperyalizmin ve siyonizmin işgal ve saldırılarıyla sona eren 2008 yılı, bütün sorunlarla ve aynı zamanda Yunanistan’da işçi sınıfının genel grevi ve gençlik isyanı gibi umutlu başlangıçlarla yerini 2009’a bıraktı. 2009’un ülkemizde, bölgede ve dünyada sosyal ve ulusal kurtuluş mücadelelerinde yeni zaferlere açılan bir yıl olmasını diliyoruz.

Bu yıl Türkiye işçi sınıfının siyasal temsilcisi TKP’nin 89. kuruluş yılını, likidasyonla ayrı düşmüş kadroların birliği yolunda yeni adımlar atarak kutlayacağız. TKP’nin şanlı mirasını devlet icazetli ulusalcı sapmalara da, sermaye icazetli liberal sapmalara da bırakmayacağız. Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 13 öncü yoldaşımızın burjuvazinin kanlı tuzağıyla Karadeniz’de katledilmesinin 88. yıldönümünü anarken sınıf mücadelesinin katı gerçeklerinden dersler çıkaracağız. Bütün okurlarımızı anmamıza bekliyoruz.

Bu yıl aynı zamanda, 1989’da yayın hayatına başlayan 10 Eylül dergisinin 20. yılı. Bildiğiniz gibi 10 Eylül Gorbaçov revizyonizmine, kapitalist restorasyonculuğa ve onların uzantısı olarak işçi sınıfımızın en değerli varlığını dağıtmaya kalkışan Yağcı-Dicleli likidatörlerine karşı Marksizm-Leninizm ve devrim bayrağını yükselten TKP kadrolarının sesiydi. 10 Eylül’ün bütün arşivini www.urundergisi.com/10eylul adresinde okurlarımıza, devrim ve sosyalizm davasına sahip çıkan dostlarımıza, tarihçilere, sosyal bilimcilere ve araştırmacılara sunuyoruz.

TKP’nin ideolojik, siyasal ve örgütsel mücadelesinde kritik bir dönemin belgesi olan 10 Eylül arşivinin dünden bugüne, bugünden yarına uzanan kesintisiz süreçte önemli bir halka olarak değerlendirileceğine inanıyoruz. Arşivi internet ortamına taşımanın bütün zahmetini devrimci görev bilinciyle seve seve üstlenen TÜM-İGD’li gençlere teşekkür ediyoruz.

Dergimizin yazı işleri müdürlüğünde ve sahipliğinde değişiklik var. Görevi Onur Balcı’ya teslim eden Barış Eser’e katkıları için teşekkür ediyor, Onur Balcı arkadaşımıza başarılar diliyoruz.

Her zamanki çağrımızı yineleyerek bütün okurlarımızdan, fabrikalarında, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini iletmelerini bekliyoruz.

Dostça selamlarımızla.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS