Sosyalist Dergi: 26 |  ÜRÜN |
Merhaba

İşçi sınıfı, bütün emekçiler ve işçi sınıfının dostları 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününe büyük bir simgesel kazanımla giriyor. Burjuvazinin 1925'ten bu yana süren inadı kırıldı ve 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla resmen ücretli tatil günü ilan edildi.İşçi sınıfı, bütün emekçiler ve işçi sınıfının dostları 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününe büyük bir simgesel kazanımla giriyor. Burjuvazinin 1925'ten bu yana süren inadı kırıldı ve 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla resmen ücretli tatil günü ilan edildi.

Komünistlerin, sosyalistlerin ve devrimcilerin bu uğurda kuşaklar boyunca süren özverilerini unutmuyor, canları, kanları, sağlıkları pahasına 1 Mayıs'ı burjuvaziden ve kâhyalarından söke söke alan adsız emek kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Türkiye proletaryası 1 Mayıs 2009'a bu kazanımı ileriye taşıma azmiyle yürüyor. Taksim'de 30 yıldır süren 1 Mayıs yasağını kaldıracağız.

Parlamentoda 1 Mayıs'ın bayram ilan edilmesi görüşmeleri sırasında, AKP 21 Mart'ın da Newroz bayramı olarak kabul edilmesine ilişkin önergeyi reddetti. DTP'nin, CHP'nin ve hatta MHP'nin desteklediği önergeyi geri çeviren AKP, halkların eşitliğine ve dostluğuna, Türk ve Kürt kardeşliğine ne kadar düşmanca yaklaştığını bir kez daha gösterdi.

İşçi sınıfı ve ezilen halklar, Newroz'u da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de ücretli tatil günü olarak bayram ilan ettirmeyi eninde sonunda başaracaklardır. Bu simgesel zaferler kapitalizme ve emperyalizme karşı gerçek zaferlerin ön adımları olacaktır.

Kapitalist kriz bütün dünyada derinleşiyor. Depresyon boyutlarına ulaşan kriz, kapitalizmin ideolojik egemenliğini kökünden sarsıyor ve kapitalizme karşı siyasal, ekonomik ve kültürel seçenekleri tekrar emekçi kitlelerin gündemine sokuyor.

Sermaye ve devlet koalisyonlarının, sosyalizme ve devrime karşı dünya çapındaki saldırılarıyla 1980'lerden, özellikle de sosyalist ülkelerdeki karşı-devrimlerden sonra geniş çapta yerleştirmeyi başardığı teslimiyetçi anlayışların, ölçülerin, paradigmanın artık ömrünü tamamladığını öncelikle komünistler, sosyalistler ve devrimciler bilince taşımak ve bu bilinci emekçi halklarla buluşturmak zorunda. İdeolojik netlik siyasal ve örgütsel başarıların önkoşuludur.

Her zamanki çağrımızı yineleyerek bütün okurlarımızdan, fabrikalarında, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini iletmelerini bekliyoruz.

Dostça selamlarımızla.

 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma