Sosyalist Dergi: 27 |  ÜRÜN |
MERHABA

Yeni yıla toplumsal ve siyasal muhalefet hareketinin kabarmasıyla girdik. İşçi sınıfının çeşitli kesimleri, orta tabakalar, özgürlüğe ve eşitliğe susayan Kürt halkı, gençler ve kadınlar, sömürülenler ve ezilenler bütün renkleriyle sokakları, meydanları dolduruyor. Emekçilerin yıllardır bastırılan enerjisi açığa çıkıyor. Hava hâlâ soğuk, kar ve ayaz içindeyiz. Ama buzlar kırılıyor; sokaklarına, meydanlarına bahar geliyor memleketin.


Egemen sınıfların bir kesimi bizzat Anayasa Mahkemesi kararıyla laikliğe karşı hukuksuz bir odak olarak tescil edildi. Egemen sınıfların öteki kesimi Ergenekoncu, katil, darbeci ve kontrgerillacı hukuksuz bir odak olarak resmen yargılanıyor. Her iki odak birbirinin ne kadar yağmacı ve komplocu olduğunu haykırıyor. Birbirlerine bu kadar ağır suçlar yöneltenler, yine de kol kola, iç içe. İşbirlikçi kapitalist düzenin en tepelerinde toplumun büyük kısmını daha da yoksullaştırarak günlerini gün ediyorlar. Bu böyle gitmez. Devran dönüyor.

Dünya kapitalist sistemi büyük ekonomik krizin faturasını işçi sınıfına ve ezilen halklara ödetmeye çalışıyor. Tepkiler her yerde çoğalıyor. Emperyalizm halkların en büyük felaketlerini bile kendi menfaatine kullanıyor. Haiti depreminde zarar görenlere yardım etme görüntüsü altında Amerika adaya askerî çıkarma yapıyor. Enerji havzalarını ve yollarını kontrol etme hesabıyla, Afganistan ve Irak işgalleri yetmiyormuş gibi, Yemen’e de askerî uzmanlar ve özel kuvvetlerle müdahale ediyor. Can çıkıyor, huy çıkmıyor. Obama’nın yaldızları bir bir dökülüyor. Yeni barış çağı fantezileri bir yıl içinde pörsüdü.

Son otuz yıla damgasını vuran neoliberal paradigmanın ve soldaki teslimiyetçi yansımalarının geçersizliğini emekçi kitleler bizzat kendi deneyimleriyle görmeye başlıyor. Sınıf çözümlemesi, sınıf mücadelesi, direniş, dayanışma, grev kavramlarının önemi yeniden anlaşılıyor. Sıra devrim ve sosyalizm kavramlarına geliyor. Devamını hep birlikte yaratacak, hep birlikte yazacağız.

Bu yıl TKP’nin doksanıncı yıldönümünü işçilerin ve emekçilerin mücadelesini daha da yükselterek kutlayacağız. Mustafa Suphi’leri ve Ethem Nejat’ları en büyük eserleri için minnetle anıyoruz. Likidatörlerin, teslimiyetçilerin hevesleri kursaklarında kalacak.

Her zamanki çağrımızı yineleyerek bütün okurlarımızdan, fabrikalarında, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini iletmelerini bekliyoruz.
Dostça selamlarımızla.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS