Sosyalist Dergi: 16 |  ÜRÜN |
HAYDİ 1 MAYISA!

YAŞASIN TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ BİRLİK,
DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!
NATO DEFOLACAK, EMPERYALİZM YIKILACAK,
HALKLAR ÖZGÜRLEŞECEK!


Ortadoğu Halkları Devrim İstiyor!
Irak halkı tüm Ortadoğu ezilenlerinin umudunu yükseltiyor. Birleşen Şiiler, Sünniler, Hıristiyanlar, Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asuriler 50 yıldır sahip oldukları bağımsız ülkelerini emperyalistlere peşkeş çekmeyeceklerini kanıtladılar. Her geçen gün halklara yeni dersler öğretmeye devam ediyorlar. Emperyalistlerin muazzam askeri gücünün birleşen halkların bilinçli öfkesi karşısında duramayacağını bir kez daha gösterdiler. ABD, İngiltere defolacak, halklar devrime yürüyecek.
 Başta Türkiye işçi sınıfımız ve emekçi halkımız olmak üzere, tüm Ortadoğu halkları emperyalistlerin Büyük Ortadoğu Projesini (BOP) de çöpe yollayacak. Emperyalistler bu planlarını hayata geçirmek üzere toplantı yeri olarak bu kez Türkiye’yi seçtiler. Halkların düşmanı NATO kodamanları İstanbul’un kendilerine dar geldiğini görecekler. Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkımız, ilerici gençler, kadınlar NATO’yu bu ülkeden ilelebet kovmak için safları sıklaştıracak.

Emekçiler Devrim İstiyor!
Emekçi halkımız azgın bir özelleştirme saldırısına maruz kaldı. AKP, sermaye medyasının sınırsız desteğiyle başta TÜPRAŞ olmak üzere, TEKEL’i, Hava Yollarını, TELEKOM’u apar topar satma yarışında. Tüpraş satıldı. Tekel kısmen devredildi. Hava Yollarında teklifler bekleniyor. Demir yollarımız geliştirilmiyor. Bu ülkenin çalışanlarının daha az çalışıp daha çok kazanmasına yarayacak tüm düzenlemeler iptal ediliyor. Tüm kuruluşlar haraç mezat bir avuç patronun ellerine teslim ediliyor. Patronlardan vergi alınmıyor. Tüm harcamalar halkın sırtına yıkılıyor. Halklar sömürüye dur diyecek, devrime yürüyecek!
Yoksulluk artıyor. Sefalet yaygınlaşıyor. Aileler çocuklarını okutamıyorlar. Ülkemiz bir yandan Avrupa Birliği’nin, diğer yandan ABD’nin baskısı altında eziliyor. Patronlar ülkemizi emperyalistlere peşkeş çekmenin yollarını arıyor.
Ülkemizde ucuz işçilik var. Ülkemizde işçiler sendikasız çalışıyor. Yüz binlerce emekçinin sigortası yok. Hiçbir işçinin güvencesi yok. Sağlık parayla. Eğitim parayla. Kiralar ödenemiyor. Kamu yönetimi yasası ile çalışanların geleceği belirsiz hale getiriliyor. Destekler kesiliyor, köylüler sefalete mahkum ediliyor. Halklar üzerindeki baskılar hâlâ devam ediyor. Kürtçe yasağı göstermelik düzenlemelerle sürdürülüyor. Aleviler ve farklı inançlar reddediliyor. Çırakların sömürüsü katmerli devam ediyor. Öğrenciler kışla disiplini altında öğrenim görüyor. Kadınlar ikinci sınıf olmaktan kurtulamıyor.

Gençlik Devrim İstiyor!
Gençliğin geleceği karartılıyor. Kimsenin iş güvencesi yok. İyi bir okuldan mezun olmak iş garantisi vermiyor. Meslek liseliler üniversiteye giremiyor. Üniversiteye girebilenler harç yükü altında eziliyor. Öğrencilerin demokratik hakları kısıtlanıyor. Faşist baskılar kol geziyor. Gençlik akademik sorunlarının ancak Emekçi Üniversitesinde çözülebileceğini görüyor. Çırakların mesleklerinde yükselmesi engelleniyor. Ömür boyu vasıfsız işçi olarak kalmaya mahkum ediliyorlar. Topraksız köylü gençlere sigortasız çalışmak dışında seçenek yok. Köylümüz kente göçmenin dışında çözüm bulamıyor.

Türkiye İşçi Sınıfı Devrim İstiyor!
1 MAYIS’ta, Irak’ı işgal eden ABD’ye karşı, topraklarımızın NATO’nun sıçrama tahtası olmasına karşı, Ortadoğu halklarının birbirine kırdırılmasına karşı, özelleştirmelere karşı, işçi sınıfını boğan kölelik yasalarına karşı, ilerici gençliğin ve kadınların ezilmesine karşı alanlarda haykıracağız! 1 MAYIS’ta Kürt, Türk, Arap, Fars halklarının kardeşliği için, sosyalist bir Türkiye için, NATO’yu def etmek için, herkese parasız sağlık, parasız eğitim için, çalışanlara sendika, sigorta hakkı almak için, işsizlere iş için, emeklilere insanca bir ücret için, tarımı desteklemek için, gençliğin kendini özgürce ifade edebilmesi için alanlardayız! İşçiler, işsizler, emekçiler, kamu çalışanları, emekliler, kadınlar, öğrenciler, gençler meydanlarda, atölyelerde, işyerlerinde, maden ocaklarında bu büyük günü coşkuyla kutlayacak!
Halklar, gençler, kadınlar, emekçiler sömürüye topyekün son vermek için alanlara çıkacak!

İŞÇİ SINIFIMIZA, HALKIMIZA, KOMŞULARIMIZA YÖNELİK TÜM
SALDIRILARI DURDURACAĞIZ!
YAŞASIN 1 MAYIS!
BİJİ YEK GULAN! A’ŞA VAHİD EYYAR

ÜRÜN SOSYALİST DERGİ


 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS