Sosyalist Dergi: 14 |  ÜRÜN |
Şiir: SAKKO İLE VANZETTİ


Amerikan kapitalizminin 22 Ağustos 1927’de idam ettiği iki yiğit işçi sınıfı militanı Sakko ile Vanzetti’yi Nazım’ın dizeleriyle saygıyla anıyoruz.


ÖNSÖZ

Yuvarlanıyor, iri, sıcak damlalar

bakır yanaklarımızdan!

Yuvarlanıyor iri sıcak damlalar

kalbimize!

Kalbimiz artık dar geliyor bize!

Kopararak

kanlı sargıları

yaramızdan

sokaklarda haykırmadayız

hep bir ağızdan!

Dişi bir kaplanız ki biz,

kara saplı bir hançer deldi yavrularımızın göğsünü!

Dişi bir kaplanız ki biz

dişlerimizde taşıyoruz altın başlı yavrularımızın ölüsünü.

Kin’in kızıl gözlü sarı alnına

saldık sevginin beyaz çiçekli örgüsünü!..

Kan geliyor kainatın rengi bize!

Yuvarlanıyor iri sıcak damlalar

bakır yanaklarımızdan

kalbimize!.


HİKÂYE

Onların cebinde fırkamızın bileti yoktu.

Onlar, kurtuluşun kapısına varmayı,

ferdin cesur hamlelerinden uman

iki saf ve namuslu çocuktu!

Ne milyonların rehberiydi onlar,

ne de inzibatlı bir inkilap ordusunun askeri!

İhtilalin sıra neferiydi onlar,

İhtilalin namuslu iki neferi.

Yanıyordu kanlarında şavkı İtalya güneşlerinin.

Koştular temiz esmer alınlarla hayatın sesine,

dövüştüler yanında dövüşen kardeşlerinin.

Yeni dünyada düştüler eski zulmün pençesine!

Yedi yıl ölümün karşısında gülerek durdular.

Elektrikli iskemleye

kadife bir koltukmuş gibi oturdular.

Yürekleri dört bin volta yedi dakka dayandı,

yandı yürekleri

yedi dakka yandı!...

Cani değildiler, kurban gittiler bir cinayete,

kurban gittiler dolarların emrindeki adalete!.

Hayatlarında olmadılarsa da kitlelerin rehberi,

ölümleriyle şâhâ kaldırdı kitleleri

ihtilalin neferi!...


KISSADAN HİSSE

Burjuvazi,

katletti içimizden ikimizi

bu iki ölü ölmeyen iki ölümüzdür!

Burjuvazi,

kavgaya davet etti bizi

davetleri kabulümüzdür!

Biz nasıl bilirsek hep bir ağızdan gülmesini,

biliriz öylece yaşamasını, ölmesini.

Hepimiz - birimiz için,

birimiz - hepimiz için!..

Nâzım Hikmet 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS