Sosyalist Dergi: 13 |  ÜRÜN |
Emperyalistler öldürüyor, halklar direniyor! - SONUÇ BİLDİRİSİ

  5 NİSAN 2003

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu 5 Nisan 2003 tarihinde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da toplandı. Türkiye, bölge ve dünyadaki son gelişmeleri görüştü. Geçen toplantıda alınan kararların ne ölçüde yerine getirildiğini değerlendirdi.

Irak halklarının Amerikan ve İngiliz emperyalizminin vahşi istilasına karşı kadını erkeği, genci yaşlısı; Arabı, Kürdü, Türkmeni, Asurisi; Müslümanı, Hıristiyanı; Sünnisi, Şiisiyle topyekün kahramanca direnişini saygıyla selamladı. Irak halklarının bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumak için, teknolojinin son ürünü ölüm makineleriyle tepeden tırnağa donanmış sömürge ordularına karşı en olumsuz koşullarda yürüttüğü bu şanlı direnişin, bütün dünya halklarının emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadelesi için olağanüstü bir esin kaynağı olduğunu belirtti. Irak halklarının kurtuluş savaşına mümkün olan her yolla yardımcı olmanın bütün insanlığın vazgeçilmez enternasyonalist görevi olduğunu vurguladı. Kardeş Irak halkı, istilacı ordulara karşı göğsünü siper ederek sadece kendi bağımsızlığını ve özgürlüğünü değil, aynı zamanda bütün dünya halklarını da savunuyor.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, başta sosyalist ve devrimci demokratik siyasi partiler, işçi ve kamu emekçi sendikaları, köylü örgütleri, ilerici gençlik ve kadın dernekleri, yurtsever ve barışsever aydınlar olmak üzere Türkiye halkının her kesiminin sömürgeci savaşa karşı direnişi sonucunda Amerikan emperyalizminin Irak’a karşı kuzey cephesini açma planının boşa çıkartılmış olmasını önemli bir başarı olarak değerlendirdi. AKP iktidarı ve yüksek askeri ve sivil bürokrasinin işbirlikçi burjuvazinin istekleri doğrultusunda halkın iradesini hiçe sayarak ulusal ve uluslararası hukuka tamamen aykırı biçimde, kardeş Irak halkının üzerine ölüm yağdıran uçaklara ve füzelere hava sahasını açmasını ve ülkemizi ABD sömürgecilerinin lojistik destek üssüne çevirme girişimlerine aralıksız devam etmesini insanlığa karşı suç sayarak mahkum etti. Sömürgeci istilaya karşı çıkan bütün güçleri, işbirlikçi egemenlerin bu girişimlerini önlemek için daha da kararlı ve örgütlü biçimde hareket etmeye çağırdı.

Amerikan ve İngiliz sömürgecilerinin Irak’ı istilasına karşı yürütülen mücadeleyi, AKP iktidarının da aynen uygulamaya devam ettiği İMF’nin açlık ve sefalet programına karşı işçilerin, köylülerin ve bütün emekçilerin mücadelesiyle birleştirme gereği üzerinde durdu. Önümüzdeki 1 Mayıs’ın işsizliğe, pahalılığa ve kapitalist vurgunculuğa, özelleştirmelere ve 1475 sayılı kanunun “kölelik kanunu” haline dönüştürülmesine karşı direniş ile emperyalist savaşa karşı mücadelede anlamlı bir ilerleme olması için işçi ve emekçi sendikaları, bütün devrimci ve ilerici parti ve hareketlerle birlikte gereken hazırlıkların yapılmasını kararlaştırdı.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS