Sosyalist Dergi: 12 |  ÜRÜN |
EMEK-BARIŞ-DEMOKRASİ BLOKU'NUN SEÇİM AÇIKLAMASI - 4 Ekim 2002

Biz aşağıda imzası olan devrimci, sosyalist grup ve partiler, 3 Kasım seçimlerine Emek Barış ve Demokrasi Bloku olarak DEHAP çatısı altında girmeye karar verdiğimizi kamuoyuna açıklıyoruz.
Bizler, sol blokun çatısı altında katılacağımız seçim kampanyasını, Türk ve Kürt emekçilerinin kapitalizm ve küreselleşmenin saldırıları karşısında ortak mücadele zeminlerinin yaratılması için değerli bir fırsat olarak görüyoruz.
Emek Barış ve Demokrasi Bloku çatısı altında sürdüreceğimiz seçim kampanyasını, emekçi ve ezilenlerin haklarının savunulması ve seçimden sonra da ortak bir mücadele ekseni kurulmasının bir aracı olarak görüyoruz.

Emekçilerin ve halkın acil sorunları arasında,

* ABD emperyalizminin, Irak'a ve bütün Ortadoğu'ya yönelik tehdidine karşı çıkılması,
* Türkiye hakim sınıflarının İMF destekli ekonomik programlarına karşı sınıf mücadelesine dayalı güçlü bir barikat oluşturulması,
* Emekçilerin ekonomik ve demokratik haklarının gerçekleştirilmesi ve
* Kürtlerin ve bütün ezilen kültürlerin kendilerini ifade etmeleri ön planda yer alıyor.

Emek Barış ve Demokrasi Bloku, Baykal-Derviş imzalı "sosyal-liberal" sentezin sahte solculuğuna ve sermayenin ister milliyetçi, ister islamcı, ister liberal bütün partilerine karşı tüm emekçi ve ezilen sınıfları DEHAP çatısı altına mücadeleye çağırıyor.

Anti Kapitalist Parti Ön Girişimi, DSİP, Gerçek, ÜRÜN Sosyalist Dergi, İşçi Mücadelesi, Sosyalist Emek Hareketi Parti Girişimi, Toplumsal Özgürlük Platformu 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma