Sosyalist Dergi: 12 |  ÜRÜN |
GERÇEK MUHALEFET EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ Bloku'dur - 21 Kasım 2002

3 Kasım'da anti-demokratik seçim yasası ve müdahaleler sonucu halk iradesinin önemli bir kesiminin temsil edilmediği bir Meclis yapısı ortaya çıkmıştır.
Seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı olguların başında, halkın İMF'ci hükümet partilerini sandığa gömmesi gelmektedir.
Yargı ve yürütme kaynaklı bütün engelleme girişimlerine ve eşitsiz koşullarda seçim yarışına zorlanmasına karşın DEHAP çatısı altında seçimlere katılan Emek, Barış, Demokrasi Bloku 3 Kasım seçimlerinden birleşenlerinin bir önceki seçimde aldığı oyları arttırarak çıkmıştır.
DEHAP 1 milyon 960 bin seçmenin oyunu almış, miting meydanlarında ise bu sayının birkaç katı emekçiyi toplamayı başarmıştır. Emek, Barış, Demokrasi Bloku'nun seçim çalışmalarına onbinlerce kadın aktif bir şekilde katılarak, demokrasi ve özgürlük mücadelesindeki belirleyici rollerini dosta düşmana göstermiştir.
13 ilde birinci parti olan ve yüzde 6.2 oranında oy alan DEHAP, anti-demokratik yüzde on barajı nedeniyle Meclis'e girememiştir. Esasen 12 Eylül Cuntası tarafından getirilen yüzde on barajı, sistem partileri için de engel teşkil etmesine karşın sadece DEHAP'ın Meclis'e girmemesi için indirilmemiştir.
Emek, Barış ve Demokrasi Bloku'nu oluşturan partiler ve gruplar bir taraftan Meclis'e girmeyi hedeflerken, daha da önemlisi Kürt ve Türk emekçilerinin birliği ve kardeşliğini sağlamak ve birlikte mücadeleyi ilerletmeyi hedeflemişlerdi. Seçim sürecinde DEHAP bu birliği özlenen biçimde gerçekleştiremese de, birlik için çok önemli adımlar atılmıştır.
Sermaye cephesinin iki partili Meclis düşü antidemokratik seçim yasası sonucu "nihayet" gerçekleşmiştir. Ancak, Meclis'te biri iktidar, diğeri muhalefet olan iki ayrı parti değil, gerçekte program ve uygulamalarıyla IMF'ci ve savaş yanlısı olan tek bir parti olacaktır.
AKP'nin ABD, AB başkentleri ve dünya finans merkezleriyle sürdürdüğü, seçimler öncesinde "gizli", seçimlerden hemen sonra ise açık görüşmeler, kurulacak hükümetin bir İMF ve savaş hükümeti olacağını göstermektedir. AKP Hükümeti'nin icraatı ekonomik krizi daha da derinleştirecek, Türkiye'yi Ortadoğu'da savaş batağına sürükleyecektir. CHP ise Hükümet'in bu politikalarına koltuk değneği olacaktır.
Türk, Kürt tüm milliyetlerden emekçi Türkiye halkı parlamenter sistemin klasik Meclis içi iktidar - muhalefet ilişkileri bakımından bile "muhalefet"siz bir Meclis yapısıyla karşı karşıyadır. Emekçiler ve halk örgütlenip mücadele ettiği oranda bu saldırıları püskürtebilecektir. Hak ve talepleri için mücadele eden emekçilerin ve halkın örgütleneceği gerçek muhalefet odağı Emek, Barış, Demokrasi Bloku'dur.
Seçim sürecinde DEHAP'ın çalışmalarına katılan, mitinglerinde taleplerini haykıran milyonlarca emekçi, kadın ve genç, halkın gerçek temsilcisinin ve gerçek muhalefetin Emek, Barış ve Demokrasi Bloku olduğunu kanıtlamıştır.
Emek, Barış ve Demokrasi Bloku'nu oluşturan parti ve örgütler seçim çalışmalarını olumlu yanlarının yanı sıra hata ve zaafları ile de değerlendirecek ve önümüzdeki süreçte zaaflarından arınarak halkın muhalefet cephesi olarak mücadeleye devam edecektir.

DEHAP ÇATISI ALTINDA SEÇİMLERE KATILAN EMEK-BARIŞ-DEMOKRASİ BLOKU BİLEŞENLERİ


Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), Emeğin Partisi (EMEP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Sosyalist Emek Hareketi (SEH), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Ürün Sosyalist Dergi, Toplumsal Özgürlük, Anti-Kapitalist, İşçi Mücadelesi, Direniş, Gerçek, Sosyalist 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma