Sosyalist Dergi: 28 |  ÜRÜN |
Merhaba

Egemen kapitalistler arası iktidar kapışmasında üstünlüğü ele geçiren AKP yönetimi, 12 Eylül kurumlarını kaba bir makyajdan geçirerek sürdürme temelinde, kendisini dizginsiz güce kavuşturacak bir anayasa değişikliğini halka onaylatmak istiyor. 12 Eylül 2010 günü hem 12 Eylül anayasasına, hem AKP anayasasına hayır diyeceğiz. AKP özelleştirme ve vurgun politikalarına karşı muhalefeti bastırmaya, gericiliği daha da tırmandırmaya çalışıyor. AKP’yi elbirliğiyle durduracağız. Burjuvazinin temel partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nde yönetim değişti. Belirli çevrelerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yerli bir Obama yaratma hedefi var. Solda AKP rüzgârına kapılanlara olduğu gibi, CHP rüzgârına kapılanlara karşı da söyleyeceklerimiz var. 12 Eylül referandumunun sonucuna bağlı olarak egemenler arasında yeni bir güç dizilişi meydana gelebilir.

Dünya kapitalizminin ikinci evreye giren krizinde bütün yükün sırtımıza yüklenmesini istemiyorsak, kapitalizmin saldırısına karşı işçi sınıfının, bütün emekçilerin ve ezilen halkların ortaklığına dayalı bir mücadele odağı oluşturmak zorundayız. Anayasa referandumunda solun ortak bir tutum benimseyememesi önemli bir zayıflık yarattı. 13 Eylül’den itibaren bu zayıflığı gidermek için elden gelen ustalığı göstermeliyiz. Tekel direnişiyle başlayan toplumsal kabarma yılın ikinci yarısında sürdürülemedi. Ders çıkarmak, emekçiler arasında aydınlatma çalışmalarını yaygınlaştırmak, daha çok bilinçlenmek, daha sağlam örgütlenmek gerekiyor. Kürt sorunu her zamankinden daha yakıcı. İşbirlikçi kapitalizmin körüklediği şovenist körlük, böl ve yönet politikası çözümsüzlüğü derinleştiriyor. Irak yurtseverlerinin inanılmaz özveriyle yürüttüğü uzun direniş Amerikan emperyalizmini Irak’tan henüz kovamadı ama sonun başlangıç noktasına getirdi. Amerikan yönetimi doksan bin askerini geri çektiğini, Irak’taki askerlerinin sayısını elli bine indirdiğini ilan etti. 7 Mart 2010 seçimlerinden birinci güç olarak çıkan ve Baas Partisi ile diğer direniş gruplarının desteklediği Irakiyye koalisyonuna hükümet kurma hakkını vermemek için ABD’nin, İran’ın ve işbirlikçi‑mezhepçi güçlerin oyunları sürüyor. TKP’nin doksanıncı yıldönümünü kutluyoruz. Bütün dostlarımızı Ürün’ün düzenlediği kutlama gecesine çağırıyoruz. Doksan yıllık birikim temelinde işçilerin ve emekçilerin mücadelesini daha da yükselteceğiz. Sabrımız var; soluğumuz hiç kesilmedi, kesilmeyecek. Suphi’lere Bilen’lere sözümüz var. Devrim, sosyalizm bu topraklarda ete kemiğe bürünecek. Her zamanki çağrımızı yineleyerek bütün okurlarımızdan, fabrikalarında, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini bizlere iletmelerini bekliyoruz. Dostça selamlarımızla.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS