Sosyalist Dergi: 28 |  ÜRÜN |
Onbeşler'i Andık

Türkiye Komünist Partisi'nin kurucuları Onbeşler'i 28 29 Ocak 1921'de katledilmelerinin 89. yıldönümünde andık. "TKP'liler Buluşuyor! Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayalım. 15'leri Anma Etkinliği", Türk Tabipler Birliği'nin Cağaloğlu'ndaki Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda 30 Ocak 2010 Pazar günü yapıldı.

Etkinlik başta Onbeşler ve TKP saflarında şehit düşenler olmak üzere tüm devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşu sırasında hep bir ağızdan coşkuyla Enternasyonal Marşı okundu. Açılış konuşmasını TKP emektarı Bekir Karayel yaptı.

TÜM İGD Film Atölyesi tarafından hazırlanan "Kapitalizmin Krizleri ve İşçi Sınıfı" isimli kısa filmde kapitalizmin krizinin toplumu nasıl etkilediğine dair kesitler sunuldu.

Film gösteriminin ardından, direnen Tekel işçilerinden bir dostumuz konuştu. "Dostlar merhaba! Sizlere başkentin göbeğinden, Çadırkent Direniş Caddesi 4C bloklarından, direnişçi Tekel işçilerinden selam getirdim." diyerek sözlerine başlayan Nevzat arkadaş, "Biz Tekel işçileri başlangıçta sadece kendi özlük haklarımız için yola çıkmıştık... Bizim yakmış olduğumuz kıvılcım bizi destekleyen dostlarımızla birlikte bir ateş topuna dönüştü. Şimdi artık bu dava yalnızca Tekel işçilerinin değil bütün işçi sınıfının davası olmuştur." diye belirtti. Nevzat arkadaş sözlerini "genel grev, genel direniş" çağrısıyla bitirdi.

Ardından, "Devrimci Teori ve İşçi Sınıfı Hareketi" konulu panel yapıldı. Panelde Kristal İş eğitim uzmanı ve öğretim üyesi Aziz Çelik ile öğretim üyesi İsmail Kaplan konuştu.

Etkinliğimizin ikinci bölümde yurtiçinden ve yurtdışından çeşitli bölgelerdeki dostlarımızın ve yoldaşlarımızın mesajları okundu. Fabrikalarda, tarlalarda, okullarda, sınırların ötesinde ellerinde Onbeşler'in meşalelerini taşıyanların dört bir yandan sesleri seslerimize katıldı. Sınırların içinden Ankara'dan, İzmir'den, Dersim'den, Mersin'den... ülkenin dört bir yanından; sınırların ötesinden Hollanda'dan, Almanya'dan...

Eski yurtdışı parti örgütlerinin bulunduğu yerlerdeki komünistlerden gelen mesajlar daha bir dikkatli takip ediliyor, daha bir coşkulu karşılanıyordu. Çünkü onlar likidasyonun acısını bu topraklardaki komünistlerden daha bir acı yaşamış, daha kalıcı yaralar almışlardı. Ama yine de aralıksız mücadele etmenin, ilmek ilmek örmenin, tasfiyecileri her adımda daha da kenara itmenin enerjisini salona taşıyorlardı. İşte "Suphiler öncümüz, TKP'liler olarak güzel günlere sahip çıkmak borcumuz. Mücadelenin sınıf saflarında yükseldiği bu günlerde bizlere her zamankinden daha çok çalışmak düşüyor." diyordu Hollandalı komünistler, "Güneşe olan akında" yüreklerinin bizlerle attığını söylerken.

Tüm İlerici Gençlik Derneği Genel Sekreteri Fethiye Kabataş, "Yolumuz işçi sınıfnın yoludur" diyen ilerici gençlerin, işçi sınıfının sınıfın öncüsü olan Onbeşler'in açtığı yolda; okullarda, fabrikalarda, tarlalarda mücadeleyi yükselttiklerini vurguladı.

Etkinliğimize dost kurumlardan mesaj ve katılım da vardı. Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) temsilcisi Sevtap Akdağ ve İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) Genel başkanı Zeki Kılıçarslan katılımcılar arasındaydı. Ayrıca SODAP'lı dostlarımızın etkinliğimize gönderdiği mesaj da okundu.

Okunan mesajların ardından Onbeşlerin katledilmesi ile ilgili ve TKP tarihinden sayfalarla dolu bir kısa film gösterimi daha yapıldı.

İlerici gençliğin sesi Güneşli Dünya'nın ezgilerine geldi sıra. İçinde bulunduğumuz bu süreci en iyi anlatan ezgileri sundular bize. Coşkuyla hep bir ağızdan söyledik şarkıları. Aramızda bulunan Tekel işçilerinin isteği üzerine Güneşli Dünya "Güven Park" şarkısını söyledi bize. Tekel işçileri, "Açlığın dili olmaz yoksulluğun vatanı" diyorlardı.

Etkinliğimizi hep bir ağızdan coşkuyla okuduğumuz TKP Marşı'yla bitirdik. 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma