Sosyalist Dergi: 13 |  ÜRÜN |
DEMOKRASİ AYIBINA SON VERİN! - 15 Mart 2003

Anayasa Mahkemesi yeni bir anti-demokratik kararla HADEP’i de kapattı.

Böyle bir karar, ancak görmeyen, duymayan ve susan bir zihniyetin kararı olabilir. Bu karar, halkların kardeşliğine en fazla ihtiyaç duyulan böyle bir dönemde en yalın ifadeyle inanılmaz bir gaflettir. En küçük hak aramaya ve demokratik sese tahammülsüzlüğün bir örneğidir. ABD’nin Irak halkına yönelik saldırı politikalarına katılanlar, bu kararla Türkiye’nin ulusal güçlerini dağıtma yönünde pervasız bir adım atmış oluyorlar.


HADEP Türkiye’nin bir partisidir. Ana politika alanı olarak Kürt kardeşlerimizin sesi olmayı ve demokratik haklarını savunmayı seçen HADEP’in kapatılması kararı, emperyalizmin “böl-yönet” politikasına hizmet ediyor ve ABD’nin Ortadoğu’daki savaş politikalarını kolaylaştırıyor. Ülke içindeki savaş karşıtı hareketin, savaşa karşı mücadelenin bir unsuru olan Kürt kardeşlerimizin sesinin susturulması, solun, devrimcilerin, sosyalistlerin ve komünistlerin de baskıya uğraması anlamına gelecektir.

Bugün HADEP’e uygulanan bu anti demokratik kapatma kararı, yarın hepimize yönelecektir. Toplumsal hakları savunan, ilerici, demokratik, insanlığın gelişimini başlıca hedef sayan sol, demokratik, sosyalist partilerin kapatılmasına son verilmelidir. Sermayenin sözcülerine kapıları sonuna kadar açan, ancak emekçilerin haklarını savunan partilere ve örgütlere legal siyaset yapma olanağı tanımayan bir düzenin demokrasi anlayışı göstermelik olmaktan öteye gidemez.

HADEP’in kapatılmasını protesto ediyor, 21 Mart Nevroz’un öngününde savaşsız ve sömürüsüz bir Ortadoğu için, Türk-Kürt-Arap-Fars ve tüm halkların kardeşliği için, işçi sınıfını, aydınları, ilerici öğrencileri ve tüm demokratik çevreleri HADEP’le dayanışmaya çağırıyoruz.

ÜRÜN SOSYALİST DERGİ

 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS