Sosyalist Dergi: 13 |  ÜRÜN |
Geldikleri Gibi Gidecekler - 10 Nisan 2003

Amerikan-İngiliz emperyalistlerinin Irak'a vahşice saldırısının 21. gününde, 9 Nisan 2003 günü öğleden sonra, Amerikan tankları başkent Bağdat'ın merkezine girdi. Dünyanın en büyük ölüm makinesine karşı vatanlarını savunmak için kahramanca direnen Irak halkının başkentinin sömürgecilerin eline geçmesi, bir son değil, Irak ulusal kurtuluş savaşının yeni aşamasının başlangıcıdır: Iraklı yurtseverler, sömürgeci istilaya karşı direnişlerini artık yeraltında sürdürecekler, bağımsızlık ve özgürlük savaşının zaferini bütün dünyaya ilan edecekleri güne kadar -kuşkusuz düne göre daha zor koşullarda, ama yine de yılmadan usanmadan- çalışacaklar. Irak halkı, uçaklara, füzelere, bombalara, tanklara, tepeden tırnağa silahlı istilacı askerlere karşı bugüne kadar bir destan yarattı. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, önümüzdeki süreçte bu destanın daha da şanlı ve mutlaka zaferle sonuçlanacak yeni bölümlerine tanık olacağız.Amerikan-İngiliz saldırganlarının bu haksız, adaletsiz ve gayrimeşru istilasında baştan beri sömürgecilerin psikolojik savaş birliği olarak hareket eden ve beyinlerimizi istila etmek için her türlü alçaklığı yapan büyük kapitalist medyanın yalanlarına kimse kanmasın. Emperyalizmin küstah kalemleri zafer çığlıkları atıyorlar ve herşeyin bittiğini ilan ediyorlar. Bin kere hayır. Emperyalist ordular er geç pıllarını pırtılarını toplayıp Irak'tan kaçacaklar. Irak toprakları, petrollerini yağmalamak, Irak emekçilerini iliklerine kadar sömürmek için bu kanlı istilaya girişen sömürgecilerin tabanını yakacak. Birinci Dünya Savaşı'nın ertesinde Irak'ı işgal eden İngiliz emperyalistlerinin yaşadıklarını, bu kez İngilizlerle birlikte Amerikan emperyalistleri de yaşayacak. Bağdat, Basra, Necef, Kerbela, Nasıriye, Umm Kasr, bütün Irak, yine özgür ve bağımsız, yine dimdik ayakta olacaklar.

Televizyonlarda sömürgeci haydutlara dalkavukluk etme yarışına giren "uzman" emekli generaller ve diplomatlar unutmasın, Türkiye de istila edilmiş ve yok olduğu ilan edilmişti. İstanbul emperyalist işgal ordularının eline geçmiş, İzmir, Adana, Antep, Maraş, Urfa ve yurdun dört bir köşesi sömürgecilere peşkeş çekilmişti. Bütün zorluklara rağmen Türkiye halkı direndi ve ulusal bağımsızlık savaşının ateşinden, Antep gazi, Urfa şanlı, Maraş kahraman olarak çıktı. İzmir ve İstanbul kurtarıldı. "Bağdat düşünce herşey biter" diyen çokbilmişler; daha ilkokul birden başlayarak herkese ezberletilen "hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satıh bütün vatandır" (savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır ve o alan bütün vatandır) sözünü artık hiçbiriniz hatırlamıyor musunuz? Biz hatırlıyor ve ciddiye alıyoruz. Irak halkı da aynı anlayışla vatanını kurtarmayı bilecektir.

Sömürgecilerin boyunduruğu altına düşmemek için dişiyle tırnağıyla savaşan ve bu boyunduruğu er geç kıracak olan mazlum Irak halkına bin selam. Amerikan-İngiliz işgalcilerine bin nefret. Sömürgeci zalimlere uşaklıkta sınır tanımayan işbirlikçilere bin nefret. Zafer Irak halkının ve dünya halklarının olacaktır. Amerikan- İngiliz işgalcileri yenilecekler ve geldikleri gibi gidecekler.

 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma