Sosyalist Dergi: 17 |  ÜRÜN |
ÜRÜN SOSYALİST DERGİ Sayı 17 Çıktı.

10 Aralık 2004


MERHABA
     Türkiye işçi sınıfı 1 Mayıs'ta yaşanan ayrılığı mücadele içinde aşmaya başladı. Burjuvazinin inanılmaz yoğunluktaki saldırısı emek güçlerinin birbirine kenetlenmesini sağlıyor. Uzun zamandır atıl durumdaki Emek Platformu, yeniden bir araya geldi ve eylemlere başladı. Ama, net ilkeler olmadan, hedefleri belirlenmeden oluşturulan birlikler kalıcılık sağlamıyor.
     Emperyalist ABD ile İngiltere'nin kardeşimiz Irak'ı işgal etmelerinin üzerinden çok uzun zaman geçmedi. İslamcısından komünistine, Baas partisi militanlarından Şii'lere varıncaya kadar Iraklı yurtseverler, direnişi gün geçtikçe boyutlandırıyorlar. ABD, tek çözümü halkı topyekün katletmekte buluyor.


     Amerikan conilerini şu ya da bu sebeple haklı göstermeye çalışan, şu ya da bu sebeple direnişi küçümseyen, beğenmeyen, "kitaba uygun bulmayan" tüm görüşleri reddediyoruz. Irak halkının yanında yer aldığını iddia eden herkes, önce emperyalist işgale ve talana hayır diyecek. Diğerleriyle ilgilenmiyoruz bile.
     Yatık gazetecilerin bile haberlerinden sızdığı kadarıyla, ABD, Felluce'de katliam yaptı. "Zulmün artsın" der bizim halkımız. Gün gelecek hem Amerikan conilerinin hem de Türkiyeli yardakçılarının hesabı görülecek.
     ABD seçimlerinde hıristiyan köktendinci, bağnaz Bush yine kazandı. Irak'ı işgal kararı ona aitti; Irak'tan kovulmak da ona nasip olacak.
     Bu sayımızda, Irak'taki direniş komutanlarıyla birinci elden yapılan iki adet röportajı yayınlıyoruz. Irak direniş gerçeklerini yansıtan bu bilgilerin Türkiye basınında ilk kez dergimizde yayınlanacağını da iletelim. Ümit ediyoruz ki, tüm kesimler direnişi emperyalist medya süzgecinden geçen kırıntılarla değil, ilk elden öğrenme gayreti içine girer.
     AKP iktidarı Meclis'te mutlak çoğunluk olmanın getirdiği rahatlıkla emekçilere karşı iyice pervasızlaştı. 35 milyonluk bir nüfusa hizmet veren SSK hastanelerinin özelleştirilmesi için ilk adım olarak Sağlık Bakanlığı'na devri öngörüldü. Emekçiler uzun zaman sonra ilk kez bu kadar gür sesle karşı çıktılar. Hastaneler bizimdir, gasp edilemez.
     Hükümetin hastanelere el koyma hayhuyu içinde sendikalar yasası taslağı gündemden düştü. Uyanık olunmadığı takdirde işçi sınıfının işine yarayabilecek bir yasadan yine mahrum kalacağız.
     Yaz ayları Ürün açısından hareketli geçti. Yansımalarını en kısa zamanda ilan etmeyi umuyoruz.
     Künyemizde değişiklik var. Dergimiz yayınlanmaya başladığından beri tüm yasal ve hukuki cefaları tek bir gün bile şikâyet etmeden göğüsleyen Ekrem Sarıoğlu ve F.Ş. Zırhlı yoldaşlarımız, vakti geldiğinde bayrağı devrettiler. Aynı zorluklara inançla katlanacağından emin olduğumuz Barış Eser yoldaşımıza hoş geldin diyoruz.
     Her zamanki çağrımızı yineleyerek tüm okurlarımızdan fabrikalarında, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini iletmelerini bekliyoruz.

Dostça selamlarımızla.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç’te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970’in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS