Sosyalist Dergi: 24 |  Unutma Köşesi |
İsmail Yılmaz’ı Unutmayacağız

(1955 - 11 Mart 2008)

1978 Petrol-İş genel kuruluyla birlikte Petrol-İş sendikası sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışı temelinde Türk-İş içinde etkin bir sendika olma yoluna girdi.

Sendika içindeki birçok sendikal önder de bu sendikal anlayıştan etkilenmeye başladı.

İsmail Yılmaz da 1978 yılında Petrol Ofisi İstanbul bölge müdürlüğünde baş temsilci olmasıyla birlikte Birlik Dayanışma Hareketinden etkilenerek sendikal anlayışını bu yönde şekillendirmeye başladı.

Her zaman olgun ve deneyimli kişiliğiyle sorunlara duyarlı bir yaklaşım içinde oldu. 89 Bahar eylemlerinde İstanbul’da en etkili eylemleri gerçekleştiren Petrol Ofisi dolum tesislerindeki eylemde koordinasyonu sağlamada önemli görevler üstlendi. Kendi işyeri dışındaki grevlere, direnişlere, dayanışmalara sürekli katkı sağladı. Kemal Türkler’i anma toplantılarına düzenli katılan arkadaşlardan biridir.

Petrol-İş İstanbul şubesinin 1998’deki genel kurulunda idari sekreter olarak görev almasında bu anlayışları etkili oldu. Petrol Ofisi özelleştirme sürecinde Haramidere dolum tesislerinde 3 gün devam eden işyerini terk etmeme eyleminde üç gün üç gece işçilerle kalarak eylemin başarıyla noktalanmasında önemli katkıları oldu. Şubemize bağlı Kimya Teknik grevinde de gösterdiği duyarlılıkla işçilerin İsmail Abisi oldu.

Birlikte görev yaptığımız yıllar içinde, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu temsilciler toplantılarında geniş perspektifler sunabilen, sorunların çözümüne mantıklı öneriler getiren bir yapıya sahipti.

Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak aramızdan ayrılan arkadaşımızı her zaman saygıyla ve rahmetle anacağız.

Nesim Aksakal
Petrol-İş eski İstanbul Şube Başkanı 
Yazarın Diğer Yazıları
 Onbeşler yaşıyor, savaşıyor!
 TARİHİMİZDEN : 14 EKİM 1979 SEÇİM KAMPANYASI
 İbrahim Güzelce
 Doğu Halkları Komünist Örgütlerinin İkinci Tüm-Rusya Kongresi’nde Söylev
 UNUTMA
 Unutma
 İsmail Yılmaz’ı Unutmayacağız
 Yiğit İşçi Önderi Güzelce’yi Andık

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS