Sosyalist Dergi: 17 |  Unutma Köşesi |
Onbeşler yaşıyor, savaşıyor!

28 Kanunusani’yi Unutma!

2005 yılının 28-29 Ocak tarihi, onbeşlerin Karadeniz sularında acımasızca katledilişlerinin yıldönümü.
Bundan 84 yıl önce, 28 Ocağı 29’una bağlayan gece, Mustafa Suphi ve Ethem Nejat, Türkiye’de komünist hareketin yükselmesini sağlamak, halkların düşmanı emperyalistleri yurttan kovmak için başlatılan Kurtuluş Savaşı’nı toplumsal kurtuluş savaşına dönüştürmek amacıyla  Sovyetler’den Türkiye’ye gelmek üzere çıktıkları yolda burjuvazinin gerçek yüzünü ortaya çıkaran haince bir saldırıyla katledildiler.
10 Eylül 1920’de TKP’nin kuruluş kongresinde başkan seçilen Mustafa Suphi aynı zamanda Komintern Türkiye temsilciliği görevini de yürütüyordu. Kongre sonrası Anadolu halklarının kurtuluşu çalışmalarına katılmak üzere genel sekreter Ethem Nejat, merkez komite üyelerinden Hilmioğlu Hakkı, Nazmi İsmail Çiftoğlu ile birlikte Türkiye’ye hareket ettiler.  Amaçları, Anadolu’da emekçi halkın sefaletine son vererek sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünya kurmaktı.
Ancak onbeşlerin bu isteği acımasız ve kanlı bir şekilde bastırıldı. Ankara’dan ge-
len emirle harekete geçen Kazım Karabekir, onbeşlerin Erzurum üzerinden Ankara’ya gelmelerini en-
gellemeyi başardı. Ancak Trabzon’a varmalarını engelleyemeyen burjuvazi orada tekrar harekete geçti. Mustafa Suphi ve yoldaşlarını zorla bir tekneye bindiren halk düşmanları, denize açılmalarını bekledikten sonra katillerini bindirdiği ikinci bir tekneyi arkalarından göndermekte gecikmedi. Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkın önderleri, bindikleri teknede hunharca öldürüldüler.
O günden bu yana iki sınıfın kavgası sürüyor. Zaman zaman yara alsa da, onbeşlerin öncülüğünde başlayan hareket elbet bir gün başarıya ulaşacaktır. Büyük komünist şairimiz Nazım’ın söylediği gibi:

“Göğsümde 15 yara var!
Deldiler göğsümü 15 yerinden,
sandılar ki, vurmaz artık
kalbim kederinden.
Kalbim yine çarpıyor,
kalbim yine çarpacak!!!”



 
Yazarın Diğer Yazıları
 Kemal Türkler’i Andık
 Kemal Türkler Yaşıyor, Savaşıyor!
 Unutma, Unutturma
 Harun Karadeniz’i Anıyoruz
 Canan Can Yoldaşımızı Kaybettik
 Mihri Belli Yaşamını Yitirdi
 Nâzım Hikmet Aramızda
 Sosyalist Avukat Halit Çelenk’i Yitirdik
 Devrim Kahramanları Unutulmaz
 Halil Çelimli’yi Kaybettik
 İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz
 İşçi Sınıfının Süleymanıyla Birlikte Yürüyoruz
 Orhan İyiler’i Yitirdik
 AHMET BİLGE (SUCU)
 Zekeriya Kılıcıkan

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS