Sosyalist Dergi: 32 |  Unutma Köşesi |
Unutma, Unutturma

2 Temmuz 1993'te kontrgerillanın yönlendirdiği gerici‑faşist çeteler tarafından Sivas'ta Madımak Oteli'nde yakılan devrimci ve ilerici insanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Sivas katliamını tezgâhlayan güçler, emperyalizme bağımlı kapitalist düzeni sürdürmek için solu bastırmak, Alevi halkını susturmak, laikliğe bütünüyle son vermek istiyorlardı. Ülkeyi mezhep kavgasına sürüklemeyi, iktidarı dinci gericiliğe teslim etmenin sağlam yolu olarak görüyorlardı.

Madımak katliamının üzerinden 18 yıl geçti. Bugün iktidar, İslam‑Türk‑NATO Sentezcilerinin elinde. Dincilik dozu gittikçe artan işbirlikçi kapitalist rejim, zorunlu din dersini kaldırmayı reddediyor, Alevileri yok saymaya devam ediyor, Madımak'ın utanç müzesi yapılmasını kabul etmediği gibi Madımak önünde anma yapılmasını bile engellemek istiyor. Emperyalizmin emrinde fetih rüyası gören gericiler, Hatay'da ve Suriye'de Alevilere karşı yeni katliamlar için kışkırtma yapıyor.

Sivas'ta yakılan insanlarımızı bugün hakkıyla anmak için, gericiliğe ve faşizme karşı mücadeleyi yükseltmeli, Alevi katliamını kışkırtan savaş suçlularını teşhir etmeli, halkların ve kültürlerin eşitlik ve özgürlük temelinde birliğini savunmalı, kapitalizme ve emperyalizme karşı tavır almalıyız.

Sivas katliamını unutmayacağız, unutturmayacağız.


 
Yazarın Diğer Yazıları
 Kemal Türkler'i Andık
 Kemal Türkler Yaşıyor, Savaşıyor!
 Unutma, Unutturma
 Harun Karadeniz'i Anıyoruz
 Canan Can Yoldaşımızı Kaybettik
 Mihri Belli Yaşamını Yitirdi
 Nâzım Hikmet Aramızda
 Sosyalist Avukat Halit Çelenk'i Yitirdik
 Devrim Kahramanları Unutulmaz
 Halil Çelimli'yi Kaybettik
 İbrahim Kaypakkaya'yı Anıyoruz
 İşçi Sınıfının Süleymanıyla Birlikte Yürüyoruz
 Orhan İyiler'i Yitirdik
 AHMET BİLGE (SUCU)
 Zekeriya Kılıcıkan