Sosyalist Dergi: 32 |  Unutma Köşesi |
Unutma, Unutturma

2 Temmuz 1993’te kontrgerillanın yönlendirdiği gerici‑faşist çeteler tarafından Sivas’ta Madımak Oteli’nde yakılan devrimci ve ilerici insanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Sivas katliamını tezgâhlayan güçler, emperyalizme bağımlı kapitalist düzeni sürdürmek için solu bastırmak, Alevi halkını susturmak, laikliğe bütünüyle son vermek istiyorlardı. Ülkeyi mezhep kavgasına sürüklemeyi, iktidarı dinci gericiliğe teslim etmenin sağlam yolu olarak görüyorlardı.

Madımak katliamının üzerinden 18 yıl geçti. Bugün iktidar, İslam‑Türk‑NATO Sentezcilerinin elinde. Dincilik dozu gittikçe artan işbirlikçi kapitalist rejim, zorunlu din dersini kaldırmayı reddediyor, Alevileri yok saymaya devam ediyor, Madımak’ın utanç müzesi yapılmasını kabul etmediği gibi Madımak önünde anma yapılmasını bile engellemek istiyor. Emperyalizmin emrinde fetih rüyası gören gericiler, Hatay’da ve Suriye’de Alevilere karşı yeni katliamlar için kışkırtma yapıyor.

Sivas’ta yakılan insanlarımızı bugün hakkıyla anmak için, gericiliğe ve faşizme karşı mücadeleyi yükseltmeli, Alevi katliamını kışkırtan savaş suçlularını teşhir etmeli, halkların ve kültürlerin eşitlik ve özgürlük temelinde birliğini savunmalı, kapitalizme ve emperyalizme karşı tavır almalıyız.

Sivas katliamını unutmayacağız, unutturmayacağız.


 
Yazarın Diğer Yazıları
 Onbeşler yaşıyor, savaşıyor!
 TARİHİMİZDEN : 14 EKİM 1979 SEÇİM KAMPANYASI
 İbrahim Güzelce
 Doğu Halkları Komünist Örgütlerinin İkinci Tüm-Rusya Kongresi’nde Söylev
 UNUTMA
 Unutma
 İsmail Yılmaz’ı Unutmayacağız
 Yiğit İşçi Önderi Güzelce’yi Andık

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS