Sosyalist Dergi: 16 |  Unutma Köşesi |
İbrahim Güzelce

Örgüt adamı, yaşam dolu, işçi sınıfı neferi DİSK Genel Sekreteri
İbrahim GÜZELCE’yi ölümünün 28. yılında saygıyla anıyoruz.


İbrahim GÜZELCE 7.9.1922’de İstanbul’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra Meslek Okulu’na devam etti. Buradan mürettip olarak mezun oldu. Zorunlu hizmetini Urfa Belediye Matbaası’nda tamamladıktan sonra İstanbul’a döndü ve 1940 yılında İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası’nın üyesi oldu, sendikal eylemlere katıldı.
1948’de İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası’nın Genel Sekreterliğine seçildi. 1963-1967 yılları arasında Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası (BASIN-İŞ) adını alan bu sendikanın Başkanlığını yaptı.
1961 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi’nin kurucuları arasında yeraldı. 13 Şubat 1967 tarihinde, sendikası Basın-İş adına, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’in kuruculuğunu yaptı ve DİSK’in Genel Sekreterliği’ne seçildi. Görevleri ile ilgili olarak çeşitli uluslararası sendikal toplantı, kongre ve konferanslara katıldı. Çeşitli gazete ve dergilerde sosyal-politik yazıları yayınlandı.
1968 yılından itibaren Berlin’de Telegraf Gazetesi’nde mürettip olarak çalışan İbrahim Güzelce, 1971’den Mayıs 1975 tarihine kadar Alman Sendikalar Birliği (DGB) Berlin Yabancılar Bürosu’nda danışman olarak görev yaptı. 21 Mayıs 1975 tarihinde toplanan DİSK V. Genel Kurulu’nda, DİSK Genel Sekreterliği’ne yeniden seçildi. Tüm yaşamını Türkiye işçi sınıfının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine adayan İbrahim Güzelce evli olup iki çocuğu vardır.
1976 yılında 52 yıldır yasak olan 1 Mayıs’ın meydanlarda, Taksim Meydanı’nda kutlanması için büyük çaba harcayan İbrahim Güzelce ne yazık ki 52 yıl sonra düzenlenen o görkemli 1 Mayıs’ı göremedi.
Tüm yaşamında olduğu gibi, DİSK’in 5. Genel Kurulu’nda seçildiği Genel Sekreterlik görevini de başarıyla yürüten İbrahim Güzelce, DİSK’in tüm düşünsel ve pratik çalışmalarının örgütlenmesine, hayata konmasına aktif olarak katıldı.
Onun sağlam kişiliği, insancıl ilişkileri ve kararlı, bilinçli örgütlü tutumu bundan sonra da işçi sınıfının sendikal ve sınıfsal mücadelesine ışık tutacaktır. 
Yazarın Diğer Yazıları
 Kemal Türkler’i Andık
 Kemal Türkler Yaşıyor, Savaşıyor!
 Unutma, Unutturma
 Harun Karadeniz’i Anıyoruz
 Canan Can Yoldaşımızı Kaybettik
 Mihri Belli Yaşamını Yitirdi
 Nâzım Hikmet Aramızda
 Sosyalist Avukat Halit Çelenk’i Yitirdik
 Devrim Kahramanları Unutulmaz
 Halil Çelimli’yi Kaybettik
 İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz
 İşçi Sınıfının Süleymanıyla Birlikte Yürüyoruz
 Orhan İyiler’i Yitirdik
 AHMET BİLGE (SUCU)
 Zekeriya Kılıcıkan

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS