Sosyalist Dergi: 12 |  ÜRÜN |
ÜRÜN YAYIN KURULU'NUN KAMUOYUNA DUYURUSU - 27 Eylül 2002

3 KASIM SEÇİMLERİNDE EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ BLOKUNU DESTEKLİYORUZ!
OYLARIMIZI VE GÜCÜMÜZÜ DEHAP İÇİN SEFERBER EDİYORUZ!

Ülkemizdeki krizin boyutları savaş dönemlerini aratacak denli ağır. Demokratik haklarımız sürekli geriletiliyor. İMF'nin, Dünya Bankası'nın, ulusötesi tekellerin bürokratları halkın temsilcilerinden çok daha fazla söz sahibi.
Türkiye, böylesi ağır koşullar altında yeni bir seçime gidiyor. Bu seçim, birbirlerinin aynı düzen partilerinin sırayla iktidara geldiği bir oyun olmaktan çıkartılmalıdır. 3 Kasım seçimleri, işçi sınıfımıza, emekçilerimize halkçı, demokratik bir alternatifin olduğunu kanıtlayacak bir platforma dönüştürülmelidir.

Seçimlere ilişkin yaklaşımımızda partilerin ülkemiz açısından bizce hayati önem taşıyan konularda alacakları tavır belirleyici olmuştur. Bu doğrultuda önceliklerimizi şöyle özetleyebiliriz:

* İMF programının yırtılıp atılması
* AB ile yapılan Gümrük Birliği anlaşmasının iptal edilmesi
* İşsizliğe ve yoksulluğa son vermeyi amaçlayan sosyal bir program uygulanması
* NATO'dan çıkılması
* ABD ile ikili anlaşmaların iptal edilmesi
* İncirlik üssüne el konulması
* Başta Irak olmak üzere tüm komşularımızla dostluk ve işbirliği kurulması
* Halkların dostluğunun ve kardeşliğinin sağlanması
* Emperyalist savaş politikalarına son verilmesi
* Sendikal yasakların son bulması
* Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önündeki bütün engellerin kaldırılması
* Genel af ilan edilmesi
* YÖK'ün kaldırılması; emekçi çocuklarına parasız eğitim hakkı verilmesi
* Kadınların siyasal, toplumsal yaşama tam katılımının sağlanması

Ülkemizin geleceğini bu saydığımız talepler çerçevesinde şekillendirecek oluşumları destekliyoruz. Demokratik Halk Partisi Seçim Bildirgesi'nde yer alan program bizim taleplerimizin büyük bir kısmı ile örtüşüyor.
Türkiye'nin bağımsızlığı, işçilerin ve emekçilerin sömürüden kurtuluşu için ilericilerin, demokratların, devrimcilerin, yurtseverlerin, sosyalistlerin, komünistlerin işbirliği yapması bizim en acil çağrılarımızdandır. Böylesi bir ortaklaşmayı sağlamak ve SOL'un meşruiyetini daha kuvvetle vurgulamak kaçınılmaz bir görevdir.
Ülkenin geleceğini karartmak istemeyen hiç kimsenin, hiçbir grubun veya partinin böylesi bir oluşumun dışında kalması haklı gösterilemez.

Hiçbir yapının halkımıza bir kez daha "solcular bir araya gelemez" dedirtme sorumsuzluğunu gösterme hakkı yoktur. Dar grupçu çıkarları, kişisel kaprisleri bir kenara bırakarak bir an önce ortak bileşenlerde buluşulmalı ve seçimlerden sonra da devam edecek bir işbirliğinin temelleri sağlam olarak atılmalıdır.
Sömürüye, işsizliğe ve sefalete, ilaçsızlığa ve açlığa, savaşa ve sömürge köleliğine razı olmadığımızı gösterelim, kapitalizme ve emperyalizme karşı direnelim!
Oylarımızı bölmeyelim, barajı zorlayalım, düzen partilerinin gerçek alternatifinin SOL olduğunu gösterelim!
Haydi, unutmayalım bu dayanışmayı!

Oylarımız DEHAP'a!
Güçlerimizi DEHAP için seferber edelim! 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma