Sosyalist Dergi: 32 |  Unutma Köşesi |
Kemal Türkler'i Andık

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in kurucu genel başkanı ve Türkiye Maden İş sendikası genel başkanı Kemal Türkler, işbirlikçi burjuvazinin ajanı faşist çeteler tarafından 22 Temmuz 1980'de katledilmesinin 31. yılında Topkapı Mezarlığı'nda anıldı. TKP dostu sosyalist sendikacı Kemal Türkler 12 Eylül 1980 faşist darbesinin yolunu açmak için hedef seçilerek öldürülmüştü.

İşçilerin, devrimci ve ilerici gençlerin yoğun biçimde katıldığı anma törenine Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi pankartıyla katılan komünistler, Kemal Türkler'in şahsında TKP'ye, sosyalizm ve devrim mücadelesine, sınıf ve kitle sendikacılığına, işçi sınıfı ile bütün emekçilerin ve ezilen halkların birliğine sahip çıktılar.

Kemal Türkler'in mezarı başında yapılan konuşmalarda, onun mücadelesinin bugüne de ışık tuttuğu vurgulandı. Kızı Nilgün Soydan, Kemal Türkler'in katillerinin cezalandırılması için verilen mücadelenin çeşitli hukuksuzluklarla nasıl engellendiğini anlattı. Birleşik Metal İş sendikası genel başkanı Adnan Serdaroğlu, metal işçilerinin MESS'in grup sözleşmesi dayatmasına karşı verdiği mücadelenin Kemal Türkler'in azminden örnek alarak başarıya ulaştığını belirtti. DİSK genel sekreteri Tayfun Görgün, işçilerin kıdem tazminatına göz diken burjuvazinin AKP hükümeti eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı saldırıya karşı direneceklerini söyledi. Kemal Türkler'in önderliğinde harekete geçen işçi sınıfının DİSK'i ortadan kaldırmaya yönelik saldırıya karşı 15 16 Haziran 1970'de verdiği mücadeleyi, MESS'e, DGM'lere, faşizme karşı eylemleri, büyük grevleri, her türlü baskıya rağmen gerçekleştirilen kitlesel 1 Mayıs'ları hatırlattı.

Görüldüğü gibi, Kemal Türkler, ölümünün 31. yılında da yaşıyor. Kemal Türkler, komünistlerin, sosyalistlerin, devrimcilerin, grevci işçilerin, ilerici gençlerin, ilerici sendikacıların arasında sömürü ve baskıya karşı mücadelenin içinde olmaya devam ediyor. 
Yazarın Diğer Yazıları
 Onbeşler yaşıyor, savaşıyor!
 TARİHİMİZDEN : 14 EKİM 1979 SEÇİM KAMPANYASI
 İbrahim Güzelce
 Doğu Halkları Komünist Örgütlerinin İkinci Tüm-Rusya Kongresi'nde Söylev
 UNUTMA
 Unutma
 İsmail Yılmaz'ı Unutmayacağız
 Yiğit İşçi Önderi Güzelce'yi Andık